In onderstaande youtube filmpje worden de belangrijkste principes van machine readable data uitgelegd:


Het komt erop neer dat:

  • data op een logische manier gestructureerd is
  • Dit format niet veranderd wordt!
  • data opgeslagen in .csv bestanden, json, etc... nooit met "de hand" ge-editeerd wordt.
  • data verwerking gebeurt met scripts, maar van de ruwe data blijft men af!
  • in een tabulair formaat is elke row een observatie, en elke kolom een variabele.