Mobipunt vzw staat in voor de individuele begeleiding van gemeenten en projectontwikkelaars bij de conceptualisering, planning en vormgeving van mobipunt(en). Dankzij een intensieve samenwerking met Infopunt Publieke Ruimte, autodelen.net en Mpact vzw brengen we meer dan 50 jaar aan expertise samen en garanderen we een 360°-aanpak. We zorgen ervoor dat een mobipunt:

  • past in een onderbouwde mobiliteitsvisie en de omgeving
  • een meerwaarde is voor buurtbewoners en lokale zelfstandigen
  • voldoet aan alle Hoppin-subsidievoorwaarden


Meer informatie kan hier gevonden worden.