Het national access point (NAP) of nationale toegangspunt voor gegevens van het personenvervoer, zie: Transportdata.be.

Dit nationale platform heeft als doel het centraliseren van de toegang tot alle beschikbare datasets over het personenvervoer in België. Hierdoor wil het NAP het voor leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten mogelijk maken om multimodale reisplanners te ontwerpen. Dat zal het deur-tot-deur reizen in de Europese Unie vergemakkelijken en de ‘modal shift’ bevorderen. De datasets zijn afkomstig van alle mogelijke partijen, zowel van de publieke als van de privésector.