Analyse door Alain Glickman, data scientist bij VLOCA

Data analytics visual.jpg


Het bepalen van een coherent beleid door lokale besturen in deze complexe wereld omhelst heel wat variabelen. We denken aan factoren zoals de globale conjunctuur, de staat van de infrastructuur en de klimatologische omstandigheden, die ook op lokaal vlak een grote rol spelen. Het adagio "meten is weten" klinkt velen bekend in de oren, maar het vergaren, interpreteren en inzetten van accurate en relevante data om het beleid te bepalen of bij te sturen is niet eenvoudig. Lokale besturen hebben nood aan heel wat data én een presentatie-laag die aan een groot aantal belanghebbenden de gegevens en inzichten op een handige en verstaanbare manier weergeven.

Beleidsmakers hebben uiteraard een visie en vaak jarenlang ervaring in de bepaling van prioriteiten. Vandaag worden ze aangemoedigd om deze visie, hun ervaring en dat "buikgevoel" te onderbouwen met data. De eerste “gemakkelijke” manier is de aankoop van data om dit buikgevoel te onderbouwen, en zo de uitwerking va het beleid te rechtvaardigen. De tweede wijze vertrekt vanuit de objectieven en de analyse van de reeds beschikbare databronnen. Deze worden dan aangevuld met gegevens uit nieuwe bronnen met als doel de objectieven te evalueren en bij te sturen op basis van de volledige dataset. Deze laatste manier is voor besturen vaak een radicale verandering en vereist een fundamentele aanpassing van hun modus operandi bij de beleidsbepaling.

Samen met de Stad Hasselt gingen we door deze nieuwe manier van werken. Binnen de stad onderzoekt men hoe bezoekersstromen in de stad in kaart te brengen. Zo worden handelaren ondersteund met relevante data. Weten wie waar en wanneer de stad bezoekt en er winkelt of niet, is voor de lokale overheid en de betrokken handelaren van primordiaal belang om een ondersteuningsbeleid uit te tekenen en alle noden te begrijpen, daarbij uiteraard rekening te houden met de privacy van de bezoekers.

Databrokers kunnen een veelheid aan data aanleveren maar de valkuil hierbij is om gegevens te verwerven zonder een gedegen analyse van de doelen, objectieven en precieze noden aan data. Op basis van een grondige analyse en scherpe omschrijving van deze noden en doelen kunnen we bepalen welke data nodig is om tot een relevant beeld van de situatie te komen. Hierna bekijken we welke gegevens al beschikbaar zijn, en op welke manier de ontbrekende data verworven kunnen worden. Tijdens deze analysefase kan het vanuit een exploratief standpunt interessant zijn om een beperkte dataset aan te kopen om de analyse rijker en vollediger te maken. Dit betekent niet per definitie dat de aankoop van data in de uiteindelijke oplossing noodzakelijk is.

Een zeer interessante uitdaging voor het lokale bestuur. Het onderbouwen van het beleid met relevante, accurate en objectieve data laat toe om het draagvlak van beslissingen drastisch te vergroten.

Is jouw lokale bestuur ook geïnteresseerd in een gesprek over onze aanpak? Laat ons dan zeker iets weten via vloca@vlaanderen.be