De OGC API- Standaarden definiëren modulaire API-bouwstenen om Web-API's op een consistente manier ruimtelijk mogelijk te maken. De OpenAPI-specificatie wordt gebruikt om de API-bouwstenen te definiëren.

De OGC API-familie van Standaarden is georganiseerd op basis van het type bron. Deze standaard specificeert de fundamentele API-bouwstenen voor interactie met functies. De ruimtelijke gegevensgemeenschap gebruikt de term 'feature' voor zaken in de echte wereld die van belang zijn.

Voor degenen die niet bekend zijn met de term 'feature', geven de toelichtingen op Spatial Things, Features en Geometry in het W3C/OGC Spatial Data on the Web Best Practice [1] document meer details.

OGC API Features biedt API-bouwstenen voor het maken, wijzigen en opvragen van functies op het web. OGC API Features bestaat uit meerdere onderdelen, elk onderdeel is een aparte standaard. Dit onderdeel, de "Core", specificeert de kernmogelijkheden en is beperkt tot het ophalen van functies waarbij de geometrieën worden weergegeven in het coördinaatreferentiesysteem WGS 84 met asvolgorde lengte/breedte. Aanvullende mogelijkheden die tegemoetkomen aan meer geavanceerde behoeften worden in aanvullende onderdelen gespecificeerd. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning voor het maken en wijzigen van functies, complexere gegevensmodellen, rijkere queries, extra coördinaatreferentiesystemen, meerdere datasets en verzamelhiërarchieën.

Standaard zal elke API die deze standaard implementeert, toegang bieden tot een enkele dataset. In plaats van het delen van de data als een complete dataset, bieden de OGC API Features Standaarden directe, fijnkorrelige toegang tot de data op feature (object) niveau.

De in deze standaard gespecificeerde API-bouwstenen zijn consistent met de architectuur van het web. In het bijzonder wordt het API-ontwerp geleid door de IETF HTTP/HTTPS RFC's, de W3C Data on the Web Best Practices, de W3C/OGC Spatial Data on the Web Best Practices en de opkomende OGC Web API-richtlijnen. Een bijzonder voorbeeld is het gebruik van de concepten van datasets en datasetdistributies zoals gedefinieerd in DCAT en gebruikt in schema.org.

Deze standaard specificeert discovery en query operaties die zijn geïmplementeerd met behulp van de HTTP GET-methode. Ondersteuning voor aanvullende methoden (met name POST, PUT, DELETE, PATCH) wordt in aanvullende onderdelen gespecificeerd.

Ontdekkingsoperaties stellen klanten in staat de API te ondervragen om de mogelijkheden ervan te bepalen en informatie op te halen over deze distributie van de dataset, inclusief de API-definitie en de metagegevens over de functieverzamelingen die door de API worden geleverd.

Query operaties stellen klanten in staat om functies op te halen uit de onderliggende data store op basis van eenvoudige selectiecriteria, gedefinieerd door de klant.

Een subset van de OGC API-familie van Standaarden zal naar verwachting door ISO worden gepubliceerd.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]

Referenties