Catalog services ondersteunen de mogelijkheid om verzamelingen van beschrijvende informatie (metadata) voor gegevens, diensten en gerelateerde informatieobjecten te publiceren en te doorzoeken. Metagegevens in catalogi vertegenwoordigen kenmerken van bronnen die kunnen worden opgevraagd en gepresenteerd voor evaluatie en verdere verwerking door zowel mensen als software. Catalogusdiensten zijn nodig om de ontdekking (data discovery) te ondersteunen en te binden aan geregistreerde informatiebronnen binnen een informatiegemeenschap.

OGC catalogue interfaces beschijven de interfaces, bindingen en het kader voor het definiëren van applicatieprofielen die nodig zijn om digitale catalogi van metagegevens voor geospatiale gegevens, diensten en gerelateerde informatiebronnen te publiceren en toegankelijk te maken. Metagegevens fungeren als algemene eigenschappen die via catalogusdiensten kunnen worden opgevraagd en teruggegeven voor de evaluatie van bronnen en, in veel gevallen, voor het aanroepen of opvragen van de bron waarnaar wordt verwezen.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]