De OpenGIS® Coordinate Transformation Service Standard (CT) biedt een standaard manier voor software om coördinatentransformatiediensten te specificeren en toegankelijk te maken voor gebruik op ruimtelijke gegevens. Deze standaard behandelt een belangrijke vereiste voor overlappende weergaven van geodata ("kaarten") uit verschillende bronnen: de mogelijkheid om coördinatentransformatie zodanig uit te voeren dat alle ruimtelijke gegevens ten opzichte van hetzelfde ruimtelijke referentiesysteem worden gedefinieerd.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]