De OGC SensorThings API biedt een open, geospatiale en uniforme manier om het internet van de dingen (IoT) apparaten, gegevens en toepassingen via het web met elkaar te verbinden. Op hoog niveau biedt de OGC SensorThings API twee hoofdfunctionaliteiten en elke functie wordt door een onderdeel afgehandeld. De twee delen zijn het Sensing deel en het Tasking deel. Het Sensing deel biedt een standaard manier om waarnemingen en metadata van heterogene ivd-sensorsystemen te beheren en op te halen. Het Tasking deel is gepland als een toekomstige activiteit en zal in een apart document worden gedefinieerd als deel II van de SensorThings API.

Data model

De Entiteiten van het SensorThings API Sensing gedeelte zijn in de volgende afbeelding weergegeven. Het bevat de volgende elementen:

  • Thing - een thingis een object van de fysieke wereld (fysieke dingen) of de informatiewereld (virtuele dingen) dat kan worden geïdentificeerd en geïntegreerd in het communicatienetwerk.
  • Location - de locatie-entiteit lokaliseert het Ding of de Dingen waarmee het geassocieerd wordt. De Locatie-entiteit van een Ding wordt gedefinieerd als de laatst bekende locatie van het Ding.
  • HistoricalLocation - Een HistoricalLocation entity set geeft de tijden van de huidige (d.w.z., laatst bekende) en vorige locaties van het Thing.
  • Datastream - Een Datastream groepeert een verzameling van waarnemingen die dezelfde Waarneming meten en geproduceerd worden door dezelfde Sensor.
  • Sensor - Een Sensor is een instrument dat een eigenschap of fenomeen waarneemt met als doel een schatting van de waarde van de eigenschap te produceren.
  • ObservedProperty - Een ObservedProperty specificeert het fenomeen van een ObservedProperty.
  • Observation - Een waarneming is het meten of anderszins bepalen van de waarde van een eigenschap.
  • FeatureOfIntrest - Een waarneming resulteert in het toekennen van een waarde aan een verschijnsel. Het verschijnsel is een eigenschap van een eigenschap, waarbij het laatste het FeatureOfInterest van de waarneming is.
SensorThings Data Model

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]