WaterML 2.0 is een standaard informatiemodel voor de weergave van waterwaarnemingsgegevens, met de bedoeling de uitwisseling van dergelijke gegevensreeksen tussen informatiesystemen mogelijk te maken. Door het gebruik van bestaande OGC- Standaarden is het bedoeld als een interoperabel uitwisselingsformaat dat kan worden hergebruikt om te voldoen aan een reeks eisen op het gebied van uitwisseling, waarvan sommige later in dit document worden beschreven.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]