Het doel van dit traject is om de structuur van fietsinfrastructuurdata te standaardiseren in samenspraak met alle belanghebbenden. Dit zal het mogelijk maken om datastromen semantisch te verrijken, fietsinfrastructuurdata beter vindbaar en begrijpbaar zal maken, alsook beter combineerbaar met andere databronnen. Op basis van internationale standaarden bouwen we het vocabularium op. We brengen dit in lijn met de geldende Vlaamse regelgeving.

De standaardisering gebeurt op vraag van de verschillende belanghebbenden binnen de sector met ondersteuning van Digitaal Vlaanderen.

Dit traject past binnen het OSLO programma: OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisatie (OSLO), het programma van de Vlaamse overheid dat instaat voor semantische en technische interoperabiliteit. Met OSLO zet Informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op eenduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

Lees meer: https://overheid.vlaanderen.be/opleiding/oslo-fietsinfrastructuur