De OSLO Standaard Openbaar Domein heeft als doel het specifiëren van een informatiemodel voor het inventariseren van het Openbaar Domein met een minimum aan gegevens dat moet worden bijgehouden en kan uitgewisseld worden.

https://data.vlaanderen.be/cms/openbaardomein