Het doel van een Object Type Library of OTL is het in kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de informatiebehoefte met betrekking tot assets aan de hand van een semantisch model dat als open standaard beschikbaar wordt gesteld.

De AWV OTL is een objecttypenbibliotheek van alle weginfrastructuurobjecten, zoals beschreven in de verschillende standaardbestekken. Elk objecttype heeft daarin een eenduidige definitie, een aantal vastgelegde eigenschappen en mogelijke relaties met andere objecttypes.

Lees meer: AWV OTL