Een ontologie beschrijft concepten en hun relaties binnen een specifiek domein. Een ontologie kan beschreven worden met computer beschrijvende talen zoals RDF (Resource Description Framework), RDFS (Resource Description Framework Schema), OWL (Ontology Web Language). Deze talen kunnen geserialiseerd worden in verschillende formaten zoals XML of JSON. Een ontologie is dus een formele beschrijving die de organizatie van kennis definieert, bedoeld als een verzameling concepten binnen een domein met hun onderlinge relaties. Deze ontologieeen werken zoals het menselijk brein, die "werken en redeneren met" concepten en hun relaties via links. Om zo een ontologische beschrijving mogelijk te maken, moeten componenten zoals objecten, klassen, attributen en relaties, maar ook beperkingen, regels en axiomas formeel gespecifieerd worden. Een ontologie brengt dus een taal mee om relaties uit te drukken op een flexibele manier, en gaan op die manier ook verder dan andere voorstellingen van kennis zoals woordenschat, taxonomy, logisch model ,... Ontologieen zijn noodzakelijk voor semantische interoperabiliteit.

In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen informele en formele ontologieeen, zoals hieronder weergegeven. (https://www.researchgate.net/publication/239443286_Ontology_Learning_from_Text_A_Look_Back_and_into_the_Future/figures?lo=1)

Ontologieen.jpg