OpenDei[1] is een EU H2020 project met als titel : "Aligning Reference Architectures, Open Platforms and Large Scale Pilots in Digitising European Industry", recent gestart en lopend tot 2022. In die zin is het een relevant project om mee te aligneren binnen VLOCA. Digitale transformatie (DT) is een belangrijke prioriteit voor de EU bij haar inspanningen om de opkomst van de competitiviteit van de Europese industrie te ondersteunen. Productie, landbouw, energie en gezondheidszorg (maar ook IoT gedreven smart cities) vormen belangrijke gebieden voor de implementatie van de EU-strategie voor digitalisering. In dit DT-framework is de geavanceerde technologische rol instrumenteel. Het door de EU gefinancierde OPEN DEI-project heeft tot doel lacunes op te sporen, synergieën aan te moedigen, regionale en nationale samenwerking te ondersteunen en de communicatie tussen de innovatieacties ter uitvoering van de DT-strategie van de EU te verbeteren. Het project heeft tot doel referentiearchitecturen te vergelijken en een uniform dataplatform mogelijk te maken, grootschalige pilots te creëren en bij te dragen aan een digitaal volwassenheidsmodel, een data-ecosysteem op te bouwen en te streven naar standaardisatie.

Deze presentatie [2] geeft meer info over een 3D referentie architectuur die werd gecapteerd na het uitvoeren van een aantal grootschalige piloot projecten (waaronder Synchronicity voor smart cities), meet details zijn terug te vinden in dit [3] rapport.

Meer informatie is te vinden op de OpenDEI 6C pagina