De defintie van Open Data vinden we terug op de website van Smart Flanders : https://smart.flanders.be/open-data-charter/ Daarbij is er ook een open data charter opgesteld. Wanneer er naar open data verwezen wordt, hanteren we de definitie zoals geformuleerd op [1]. Deze stelt dat open wil zeggen dat gegevens vrij toegankelijk zijn, gebruikt, verwerkt en gedeeld mogen worden door eenieder en voor elk doel. Hieronder vallen geen persoonsgegevens of privacy-gevoelige data, noch data waarvan de ontsluiting bestaande regelgeving zou overtreden. Data worden gepubliceerd in open en machine-leesbare formaten zoals bvb JSON, XML, CSV, etc. Op deze [2] zijn enkele voorbeelden te vinden. En hier [3] is het decreet rond hergebruik van overheidsinformatie terug te vinden. Open data vormen de basis van innovatieve smart city oplossingen en wanneer deze opgengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en andere geinteresseerde partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel gemaximaliseerd. Het Open Data Charter [4] lijst de principes op die van belang zijn bij het voeren van een duurzaam en gemeenschappelijk open data beleid.