TODO

De SWE Service Model Implementation Standard definieert momenteel acht pakketten met gegevenstypes voor gemeenschappelijk gebruik in OGC-sensorwebenotivatiediensten (SWE). Vijf van deze pakketten definiëren de operationele vraag- en antwoordtypen. De pakketten zijn:

  1. Inhoud - Definieert gegevenstypen die kunnen worden gebruikt in specifieke diensten die (toegang tot) sensoren bieden;
  2. Melding - Definieert de gegevenstypen die de verstrekking van metagegevens over de meldingsmogelijkheden van een dienst en de definitie en codering van SWES-gebeurtenissen ondersteunen;
  3. Gemeenschappelijk - Definieert gegevenstypen die gemeenschappelijk zijn voor andere pakketten;
  4. Gemeenschappelijke codes - Definieert gemeenschappelijk gebruikte lijsten van codes met speciale semantiek;
  5. BeschrijfSensor - Definieert de vraag- en antwoordtypen van een bewerking die worden gebruikt om metagegevens over een bepaalde sensor op te vragen;
  6. UpdateSensorDescription (beschrijving van de sensor) - Definieert de vraag- en antwoordtypen van een handeling die worden gebruikt om de beschrijving van een bepaalde sensor te wijzigen;
  7. InsertSensor - Definieert de vraag- en antwoordtypen van een handeling die worden gebruikt om een nieuwe sensorinstantie in een dienst in te voegen;
  8. DeleteSensor - Definieert de vraag- en antwoordtypen van een handeling die worden gebruikt om een sensor uit een dienst te verwijderen.

Deze pakketten maken gebruik van datatypes die in andere Standaarden zijn gespecificeerd. Deze datatypen worden in deze norm norm normatief gerefereerd, in plaats van dat ze in deze norm worden herhaald.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]