Semantische interoperabiliteit focust op het beschrijven van de betekenis van een interactie tussen 2 interoperabele systemen of componenten. Als voorbeeld kan de specificatie van de interoperabiliteit van een protocol tussen 2 IoT toestellen die geconnecteerd zijn door een netwekr het volgende bevatten :

  • een semantische (betekenis) beschrijving van de mogelijkheden van de toestellen (bv. meten van temperatuur)
  • een semantische beschrijving van de protocols (bv. WIFI)
  • een semantische beschrijving van de protocol data eenheden (zoals graden Celsius)

Verder geeft WikiPedia ook nog deze beschrijving :

Hierbij ligt de nadruk op betekenis van de uitgewisselde gegevens; op het accuraat bepalen van de betekenis zodat informatie ontstaat die zinvol is voor de eindgebruikers van beide systemen. Moeilijkheden hierin kunnen bijvoorbeeld optreden wanneer verschillende termen worden gebruikt voor gelijksoortige of identieke concepten, zoals "maker", "auteur", "samensteller", "componist" (vooral wanneer deze begrippen elkaar binnen sommige contexten semantisch overlappen en in andere contexten niet), of andersom: wanneer identieke termen worden gebruikt, waarvan de betekenis in verschillende contexten verschilt. Naast deze terminologische kwesties kan ook onduidelijkheid aan de orde zijn over de gebruiksdoelen van zekere informatie. Zo kan een "adres" voor de één de bedoeling hebben om als bezoekadres gebruikt te worden en voor de ander als postadres.