Op deze pagina willen we een lijst bijhouden met semantische annotaties die we voorzien te gebruiken in de kennishub bij de beschrijving van de architectuur. De bedoeling is om bij het ingeven van initiatieven op de kennishub, de architecturale beschrijving te voorzien van een semantische annotatie zodat in een latere fase hierop gezocht kan worden. Het volgende diagram geeft een overzicht welke termen er op dit moment gebruikt worden en hun relatie.

ConceptMap.png

Onderstaande lijst geeft aan welke annotaties voorzien zijn en wat ze precies betekenen.

Eigenschap Voorbeeld Verklaring
Termen [[term::ICT]] Een term is een relevant begrip of afkorting
Concepten [[concept::Context broker]] Een relevant idee, or verzameling ideeen die gerelateerd zijn: een plan, model of toestanden. Voorbeelden hiervan in de VLOCA zijn zowel meer high level concepten als software architectuur, maar ook meer toegepaste als context broker. [1]
Componenten [[component::Orion]] Een component is een software of hardware module met een specifiek doel. Een component is vaak een realisatie van een concept: Orion is een realisatie van een Context Broker.
Standaarden [[standaard::NGSI-LD]] Een standaard is een formele afspraak. Deze zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren/samenwerken. Concepten worden een-eenduidig gespecificeerd door Standaarden.
Principes [[principe::data_souvereiniteit]] In de context van de kennishub is een principe een obligatoir concept. Een systeem dat VLOCA implementeert moet zich de hier gedefinieerde essentiele concepten houden.
Organisaties [[organisatie::NEN]] In de context van de kennishub kunnen dit zowel Organisaties met leden zijn (bv FIWARE) als ook project Organisaties(SynchroniCity).
Smart City Architectuur [[architectuur::VLOCA]] ...
Bouwlagen [[bouwlaag::Devices]] Een bouwlaag wordt gevormd door een aantal Componenten met eenzelfde abstractieniveau: de fysieke bouwlaag wordt gevormd door Componenten die hardware aansturen.
Systeemeigenschappen [[systeemeigenschap::schaalbaarheid]] Eigenschappen die specifiek zijn voor een systeem. Voorbeelden hiervan zijn schaalbaarheid; Een systeem met deze eigenschap kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig grotere hoeveelheden data aan.
Cross-cutting concerns [[cc_concern::Security]] cross-cutting concerns zijn systeemaspecten die relevant zijn voor het gehele systeem; bekende voorbeelden hiervan zijn security en data integriteit.