De primaire focus van de Sensor Model Language (SensorML) is om een robuust en semantisch gekoppeld model te bieden voor het definiëren van processen en verwerkings Componenten in verband met de meting en post-metingstransformatie van waarnemingen. Dit omvat zowel sensoren en actuatoren als rekenkundige processen die voor en na de meting worden toegepast. Het hoofddoel is om interoperabiliteit mogelijk te maken, eerst op syntactisch niveau en later op semantisch niveau (door gebruik te maken van ontologieën en semantische bemiddeling), zodat sensoren en processen beter kunnen worden begrepen door machines, automatisch kunnen worden gebruikt in complexe workflows en gemakkelijk kunnen worden gedeeld tussen intelligente sensor-webknooppunten. Deze standaard is een van de verschillende implementatie Standaarden die onder OGC's Sensor Web Enablement (SWE) activiteit worden geproduceerd. Deze standaard is een herziening van de inhoud die eerder werd geïntegreerd in de SensorML versie 1.0 standaard (OGC 07-000).

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]