Taxonomieën bieden machine-geordende representaties in een formele structuur. Ze worden vaak gebruikt om de ontwikkeling van modellen voor machine learning te sturen, bijvoorbeeld door een reeks labels te verstrekken waarvoor geclassificeerd moet worden.

Een taxonomie vertegenwoordigt de formele structuur van klassen of soorten objecten binnen een domein. Taxonomieën:

  • volgen een hiërarchische indeling en geven namen voor elk object in relatie tot andere objecten.
  • kunnen ook de lidmaatschapseigenschappen van elk object in relatie tot andere objecten vastleggen.
  • hebben specifieke regels die gebruikt worden om elk object in een domein te classificeren of te categoriseren. Deze regels moeten volledig, consistent en ondubbelzinnig zijn.
  • moeten streng zijn in de specificatie, zodat elk nieuw ontdekt object in één en slechts één categorie of object past
  • erven alle eigenschappen van de klasse erboven, maar kunnen ook extra eigenschappen hebben.


Meer informatie over de term taxonomie kan hier gevonden worden.