TimeseriesML 1.0 definieert een XML-codering die het OGC Timeseries Profile of Observations and Measurements [OGC 15-043r3] implementeert, met de bedoeling de uitwisseling van dergelijke datasets tussen informatiesystemen mogelijk te maken. Door het gebruik van bestaande OGC- Standaarden wordt gestreefd naar een interoperabel uitwisselingsformaat dat kan worden hergebruikt om te voldoen aan een reeks eisen op het gebied van gegevensuitwisseling.

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]

[[Category: Standaarden]]