VERA is het Vlaams-Brabants steunpunt e-government. De provincie richtte VERA in 2000 op als autonoom provinciebedrijf om gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales te begeleiden bij de invoering van e-government.