Dit is de initiatiefpagina City of Things VGS@school – Ingelmunster (mobiliteit).

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2019VLAIOSlimme mobiliteit als hoeksteen van een levendige dorpskern – Geetbets (mobiliteit)
VGS@school – Ingelmunster (mobiliteit)
Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen - Kampenhout
Een digitale innovatietrack ter ondersteuning van een leefbare en bruisende universiteitsbuurt – Antwerpen (welzijn)
IoT gestuurde mobipunten – Aalst (mobiliteit)
Monitoring energetische renovaties – Gent (energie)
Monitoring van de Laak – Tremelo (waterbeheer)
Move&Shop – Vilvoorde (mobiliteit)
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging – Leuven (geluidsoverlast)
Netwerkregelingen in een stedelijke context – Antwerpen (mobiliteit)
Proactive Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data – Gent (bestuur)
Rainbrain – Roeselare (waterbeheer)


Onze kinderen op een veilige en gezonde manier naar school laten gaan is een doelstelling die met stellige zekerheid door elk lokaal bestuur in Vlaanderen wordt omarmd. Elk lokaal bestuur heeft in die zin al in meer of mindere mate concrete maatregelen uitgevoerd en acties lopen. De vaststelling is echter dat deze acties en maatregelen nog veel beter op elkaar kunnen worden afgestemd en op een slimmere manier georganiseerd.

Kinderen op een veilige, gezonde en slimme manier naar school laten gaan. Ongetwijfeld dat je bij alle gezinnen met schoolgaande kinderen daar een breed draagvlak voor kan vinden. De praktijk leert echter dat een gebrek aan vertrouwen in mogelijke alternatieven en de dagdagelijkse gewoonten ervoor zorgen dat de schoolomgevingen elke dag een levensgevaarlijke jungle blijven bij het begin en het einde van de schooldag.

De gemeente Ingelmunster wil via een integrerend en slim project deze problematiek aanpakken en dit op 3 sporen die elkaar moeten ondersteunen om te bereiken dat onze 1.400 kinderen van 3 tot 14 jaar die in Ingelmunster naar school gaan dit op een veilige, gezonde manier kunnen doen.

  • Organiseren van slim fiets‐ en wandelpoolen
  • Een slimme netoverstijgende busdienst voor vervoer van en naar school
  • Veilige schoolomgevingen slim handhaven (buiten de scoop van dit projectvoorstel)
  • Slim fiets‐ en wandelpoolen

Mobiel21, een consortium dat ijvert voor duurzame mobiliteit, biedt aan lokale besturen en scholen een stappenplan voor het organiseren van fiets‐ en wandelpooling. De gemeente Ingelmunster wil, in overleg en samenwerking met de 7 scholen van Ingelmunster en de gezinnen met schoolgaande kinderen, fiets‐ en wandelpooling organiseren op een slimme manier. Hierbij zou een dynamische en interactieve applicatie worden ontwikkeld waarbij een ploeg van fiets‐ en wandelcoaches op elke schooldag wordt ingeroosterd voor het begeleiden van een reeks van fiets‐ en wandelpools in functie van de vraag vanuit de gezinnen.

Doel is een digitaal platform te creëren ten behoeve van de organisator van de pooling waar de coaches en de gezinnen elkaar kunnen vinden. Het bestaande netwerk van gemachtigd opzichters die nu ingezet worden op gevaarlijke oversteekplaatsen zou hierbij worden ingeschakeld, naast ouders en grootouders die vrijwillig de ploeg kunnen versterken.

Slimme netoverstijgende busdienst voor vervoer van en naar school

Hoewel met de fiets of te voet naar school als prioriteit wordt beschouwd, moet een alternatief beschikbaar zijn voor kleine kinderen die te ver van school wonen of minder mobiele kinderen om op een veilige manier van en naar school te gaan. Ook bij slechte weersomstandigheden kan een busdienst een interessant alternatief zijn. Bijvoorbeeld, in de gemeente Machelen wordt op schooldagen een netoverstijgende busdienst georganiseerd met een traject met vaste opstappunten. Doel is hier om een gelijkaardige busdienst in te richten, maar dan wel op een slimme manier. Naast een reeks van vaste gebruikers moeten ook last minute beslissers de mogelijkheid hebben om de bus te nemen. Een systeem van live tracking, gekoppeld aan een intelligent check in‐systeem in een applicatie moet toelaten dat gebruikers en organisatoren van de busdienst (busmaatschappij en busbegeleiding) elkaar op een dynamische wijze informatie bezorgen.

De scoop van dit projectvoorstel is dus de ontwikkeling en het effectief implementeren van de twee genoemde applicaties.