Gelinkte pagina's op de Kennishub

VLOCA Trajecten

Leefomgeving: Water in de Stad

Co-creatie aanvragen

B-WaterSmart
Flood4Cast
Hydrologisch meetnet provincie Antwerpen
Internet of Water
Koppeling IoT-peilsensordata naar andere IoT- stacks
Monitoring van de Laak (VLAIO CoT)
Proactive Flooding Detection
Rainbrain
Smart Waterland
Stiemerlab
Tipping Points
Vertellende vlotten
WerfWater

Initiatieven

B-WaterSmart
Flood4Cast
Hydrologisch meetnet provincie Antwerpen
Internet of Water
Koppeling IoT-peilsensordata naar andere IoT- stacks
Monitoring van de Laak (VLAIO CoT)
Proactive Flooding Detection
Rainbrain
Smart Waterland
Stiemerlab
Tipping Points
Vertellende vlotten
WerfWater

Draaiboeken

Evaluatie van sensoren
Hoe deel ik mijn data
Hoe houden we gestructureerd data bij?
Hoe kies ik de geschikte datatransmissie en logging device
Hoe kies ik een geschikte sensor
Hoeveel en waar sensoren plaatsen
Ik wil bemalingswaterdebieten in real time volgen
Ik wil data van een watersensornetwerk gebruiken (data broker vraagzijde)
Ik wil de data van een watersensornetwerk beheren
Ik wil een bufferbekken optimaal inzetten voor de droogteproblematiek
Ik wil een data standaard kiezen
Ik wil een netwerk van pluviometers implementeren
Ik wil een watersensornetwerk implementeren
Ik wil illegale lozingen detecteren
Ik wil real-time waterkwaliteitsparameters communiceren
Ik wil waak- en alarmpeilen detecteren
Ik wil wateroverlast kunnen voorspellen
Keuze van database
Meting van het waterpeil
Toepassing van sensoren

Standaarden

INSPIRE-data-standaard