Een Web Coverage Service (WCS) biedt multidimensionale dekkingsgegevens voor toegang via het internet. WCS Core specificeert een kernset van eisen waaraan een WCS-implementatie moet voldoen.

SensorThings Data Model

[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]