De Web Feature Service (WFS) vertegenwoordigt een verandering in de manier waarop geografische informatie wordt gecreëerd, gewijzigd en uitgewisseld op het internet. In plaats van het delen van geografische informatie op bestandsniveau met behulp van bijvoorbeeld File Transfer Protocol (FTP), biedt de WFS directe fijnkorrelige toegang tot geografische informatie op het niveau van de functie en de eigenschappen van de functie.

Deze internationale standaard specificeert discovery operaties, query operaties, lock operaties, transactie operaties en operaties om opgeslagen, geparametriseerde query expressies te beheren. Met behulp van zoekacties kan de service worden ondervraagd om de mogelijkheden ervan te bepalen en om het applicatieschema op te halen dat de kenmerktypen definieert die de service biedt. Queryoperaties maken het mogelijk om functies of waarden van eigenschappen van functies op te vragen uit de onderliggende dataopslag op basis van beperkingen, gedefinieerd door de klant, op de eigenschappen van de functies. Vergrendelingsoperaties maken exclusieve toegang tot features mogelijk met het oog op het wijzigen of verwijderen van features. Transactie operaties maken het mogelijk om kenmerken te creëren, te wijzigen, te vervangen en te verwijderen uit de onderliggende dataopslag. Opgeslagen query operaties maken het mogelijk voor cliënten om geparametriseerde query expressies te creëren, te laten vallen, te laten opsommen en te beschrijven die door de server zijn opgeslagen en die herhaaldelijk kunnen worden aangeroepen met behulp van verschillende parameterwaarden.

Deze internationale standaard definieert elf bewerkingen:

 • GetCapabilities (zoekactie)
 • DescribeFeatureType (ontdekkingsoperatie)
 • GetPropertyValue (zoekactie)
 • GetFeature (query-bewerking)
 • GetFeatureWithLock (query & vergrendeling)
 • LockFeature (vergrendeling)
 • Transaction (transactieverrichting)
 • CreateStoredQuery (opgeslagen query-bewerking)
 • DropStoredQuery (opgeslagen query-bewerking)
 • ListStoredQueries (opgeslagen query-bewerking)
 • DescribeStoredQueries (opgeslagen query-bewerking)