De Sensor Web Enablement (SWE) Common Data Model Encoding Standard definieert low-level datamodellen voor de uitwisseling van sensorgerelateerde gegevens tussen knooppunten van het OGC Sensor Web Enablement (SWE) raamwerk. Met deze modellen kunnen toepassingen en/of servers sensorgegevensreeksen structureren, coderen en verzenden op een zelfbeschrijvende en semantisch geactiveerde manier.

SWE Common 1.0 is gedefinieerd in de OGC SensorML 1.0 Standard.


[[Open Geospatial Consortium (OGC) | Overzicht van OGC Standaarden ›]]