Korte Beschrijving

Met het project IoT- peilsensoren zet de VMM samen met de 5 provinciale waterloopbeheerders in op het ontsluiten van een fijnmaziger netwerk aan waterpeilgegevens. In een eerste fase worden 50 sensoren op onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen online gebracht. Een dichter netwerk van low cost IoT- peilsensoren levert real time data die via een webservice-platform open ontsloten worden. De data dient maximaal te kunnen doorstromen naar andere IoT-stacks.

De koppeling naar andere dataplatformen moet de uitwisselbaarheid van de data verhogen en data-combineerbaarheid stimuleren. Het beschikbaar stellen van een gestandaardiseerde workflow kan andere lokale waterloopbeheerders (steden, gemeenten, ..) stimuleren hierop aan te sluiten.

Beschrijving Architectuur

Onderstaand schema geeft het overzicht van de in opbouw zijnde architectuur en de dataflow (use case: VMM project Machine Learning toepassing voor laagwatervoorspellingen op onbevaarbare waterlopen adhv open data).

Architectuur dataflow 6.png


Databronnen

In opdracht van de VMM wordt een ‘Machine Learning- toepassing voor laagwatervoorspellingen op onbevaarbare waterlopen adhv open data’ uitgetest en wordt gebruikt als use case (binnen het VMM project). De inzetbaarheid van de fijnmazige IoT-sensordata in learning-toepassing voor laagwater debietvoorspellingen obv. open datasets maakt deel uit van de opdracht.

De webdiensten van waterinfo.be ontsluiten waterkwantiteitsgegevens voor zowel meetdata op punt locaties (puntdata) via de REST-API service naar waterinfo.be als voor ruimtelijk-temporele data over Vlaanderen (rasterdata) via REST-API service naar hydro.vmm.be.

Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van de ECMWF (Europees Centrum voor Medium Range Weather Forecasts) datasets (via het KMI) mbt de voorspelde neerslag, verdamping en temperatuur (in NetCDF) voor de medium (15 daagse voorspelling) en extended range (46 daagse voorspelling).

Verder zal gebruik gemaakt worden van geodata (Geoserver WMS/WFS) voor de gegevens van de stroomgebiedseigenschappen alsook is het de bedoeling om andere externe datasets voor hydro-meteo data (ERA5, COPERNICUS data) in te zetten.


Real-time dataflow

Real time hydro-meteorologische sensordata waaronder voor IoT- sensoren (puntdata) en hun metadata worden doorgestuurd via een GPRS- verbinding en als open data via de webdienst waterinfo.be ontsloten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een REST-API service.

De data wordt ‘geautomatiseerd’ gevalideerd in het waterinfo backend-databeheersysteem en krijgt per tijdstap een quality flag. De service ondersteunt een aantal formaten zoals html, Waterml2, json, kml, csv, …

De data kan van hieruit gekoppeld worden met andere context brokers en IoT stacks. De service kan anoniem aangeroepen worden met restrictie op aantal gegevens en aantal requests via een dedicated token voor geautomatiseerde data-bevraging.


In het project kan de inzet van een ‘kortere dataketen’ naar de context broker verkend worden. De opmaak van een maximaal efficiënte architectuur en de dataflow maakt deel uit van de VMM doelstellingen binnen dit VLOCA initiatief.

Lessons learned