Database vs. Contextbroker?

Een contextbroker slaat geen data op, dit in tegenstelling tot een database. Een contextbroker ontvangt allerlei observaties van verschillende sensoren, maar houdt enkel de allerlaatste doorgestuurde observatie bij. Het is aan de subscribers van de contextbroker, om een data stroom op te zetten, dat telkens wanneer er een nieuwe observatie binnen komt, deze wordt opgeslaan, bv in een eigen decentrale database van een organisatie. In de contextbroker wordt wel data bijgehouden rond de context van de observatie: locatie sensor, meeteenheid, type sensor, etc...

Onderstaande figuur schetst hoe een context broker en database naast elkaar bestaan:


Contextbrokervsdatabase.png


De data bronnen in paars en rood, alsook Organisatie 2 duwen data door naar de context broker.

Organisatie 1 en 2 bevragen de laatst ontvangen observatie in de contextbroker, en slaan deze op in hun locale databases.

Het bevragen van de contextbroker gebeurt via een API.