(Deze richtlijnen worden momenteel opgemaakt in een co-creatie proces. Aanbeveling dus onder voorbehoud. Deze worden momenteel geregeld geüpdatet. Naar het einde van 2021 toe worden deze richtlijnen gefinaliseerd)

Criteria/aspecten om aantal sensoren en locaties te bepalen​

Sensor network.png
 • doelstelling: wat wil je meten?​
 • omvang van het gebied​
 • gewenst ruimtelijk detail niveau​ (hoe meer → hoe beter)
 • hydrologisch systeem (bv. waar zijn cruciale/grote/belangrijke veranderingen te verwachten)​
 • beschikbaar budget en prijs van de beoogde sensor (zie sensor criteria)​
 • waar verwacht je ruimtelijke verschillen? (bv. op basis van schepstalen)​
 • op welke locaties/zones verwacht je (hoge) temporele variatie? (daar is de toegevoegde waarde van sensoren het grootste)​
 • combineren van locaties met schepstalen en locaties met sensoren (zie vorig criterium) leidt tot een gericht gedifferentieerde ruimtelijke dekking
 • in specifieke omstandigheden of bij specifieke doelstellingen: sensoren op verschillende diepte en/of op verschillende positie in cross-sectie​
 • energievoorziening (electriciteit, batterij, zonnepanelen)
 • toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • vegetatie (hinder/onderhoud)
 • vergunningen en toelatingen
 • risico op diefstal/vandalisme (mogelijkheid tot beveiliging)
 • connectiviteit voor datacommunicatie


Hierbij is een afweging van criteria/vereisten t.o.v. budget (aankoop + installatie + onderhoud) belangrijk!


Praktische tips & tricks​

Meestal is het een goede aanpak om:

 • te starten met meer locaties aan te duiden
 • vervolgens prioriteiten toe te kennen en criteria af te wegen
 • en vervolgens te optimaliseren​

Het is ook nuttig om wat ‘back-up locaties’ te hebben indien sommige gewenste locaties praktisch niet haalbaar of moeilijk blijken​.

Een getrapte aanpak is ook mogelijk, waarbij je o.b.v. sensoren op een beperkt aantal locaties een beter inzicht verkrijgt over het systeem en de ruimtelijk variabiliteit en je dit vervolgens gebruikt om extra locaties toe te voegen.