De OASC MIMs gaan over context management, data models, data marketplaces, ... Meer info is terug te vinden op

https://oasc.atlassian.net/wiki/spaces/OASCMIM/overview?homepageId=3211482