Een typische IT architectuur wordt meestal opgebouwd uit lagen die een bepaalde cohesie tussen hun geleverde functionaliteiten vertoont. Zo zijn in de referentie architectuur reeds een aantal lagen gedefinieerd. De Open Smart City architectuur bestaat uit subarchitecturen (bv. voor een IoT stack) die ook uit lagen bestaat. Deze categorie gaat deze lagen beschrijven en links leggen met de andere Smart City elementen.

OpenDei gebruikt de 6C Bouwlagen in zijn kennismodel :

6C model.pngDe OpenDei RAF (Referentie Architectuur Framework) ziet er als volgt uit :

Open-dei-big2.png