Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.2 Het potentieel van urban mining voor de bouwsectorVLOCA-ModelV0.2
VLOCA-model V0.1 Het potentieel van urban mining voor de bouwsectorVLOCA-ModelV0.1

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

Naam Traject
Start periode traject VLOCA-model versie 0.2
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Klimaat neutraal zijn tegen 2050 betekent concrete acties reeds nu ondernemen. Daaronder valt circulaire economie als belangrijke onderdeel. Binnen Circulaire economie is urban mining een grote opportuniteit want 35% van de afval komt van de bouwsector.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Via urban mining onze klimaat doelstelling, alsook economische groei mee te behalen doordat lokale spelers kunnen inspringen ipv internationale leveranciers te gebruiken.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? (1) Een 'dashboard' die de aanbod en de vraag in kaart brengt van 'herbruikbare' bouwmaterialen (2) alsook de partijen bij elkaar brengt (=makelaars functionaliteit) en (3) resultaten visualiseert.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Een werkende infrastructuur met minstens 5 BIMs van bestaande gebouwen en 5 vragende partijen voor herbruikbare bouwmateriaal en 1 'matchmaking' geval tussen vraag en aanbod tegen 2024

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Aanbod deel Een data register systeem (databank) van alle (al dan niet) geplande af te breken gebouwen met hun gebruikte materiaal ter beschikking stellen. Eigenlijk uiteindelijk is het de bedoeling van alle gebouwen een BIM bestand te hebben.
UC2 Voorstel UC2: Vraag deel Een mogelijkheid om een 'vraag' in te dienen van een nieuwbouw of renovatie project met de beoogde materiaal dimensies en specificaties. Kan 'open' of via 'login'
UC3 Voorstel UC3: Makelaars deel De mogelijkheid om de vraag en aanbod te 'match maken' door een 'intelligente' algoritme te berekenen voor wie welke materiaal zou kunnen dienen
UC4 Voorstel UC4: Offerte aanbod Het kunnen aanbieden van materiaal voor specifieke aanvragers met een concrete offerte
UC5 Voorstel UC5: Bestelling uitvoeren Het kunnen aanvaarden van een 'offerte' van de aanbieder van herbruikbare bouw materiaal
UC6 Voorstel UC6: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten die het beleid kan beinvloeden en/of bijsturen
UC7 Voorstel UC7: Principes Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's) en interoperabiliteit (voor extra toepassingen) van de toepassing is cruciaal
UC8 Voorstel UC8 : Afbraakwaarde Berekening kunnen doen om verkoopswaarde vs rennovatie vs afbraak van eender welk leegstand gebouw
UC9 Voorstel
UC10 Voorstel

Metadata

Metaveld Beschrijving
circulaire economie
urban mining
klimaat neutraal
BIM
makelaar of matchmaking

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case
UC1: Aanbod deel
Een data register systeem (databank) van alle (al dan niet) geplande af te breken gebouwen met hun gebruikte materiaal ter beschikking stellen. Eigenlijk uiteindelijk is het de bedoeling van alle gebouwen een BIM bestand te hebben.
BC1.1 Business capability Alle eigenaars van gebouwen moeten een standaard BIM model kunnen invoeren en aanpassen
BC1.2 Business capability Bestaande andere standaarden moeten kunnen automatisch vertaald worden naar de standaard BIM model (eigenaars die een soortgelijke maar geen identieke BIM formaten gebruiken moeten de mogelijkheden hebben om die alsnog op te laden en te 'vertalen' naar de BIM formaten)
BC1.3 Business capability Bestaande ingevulde databases van BIM's (of vertaalbare) modelen moeten met 'druk op een knop' kunnen opgeladen worden in het systeem
BC1.4 Business capability Review' van de 'herbruikbaarheid' = 'herbruikbaarheidsgraad Herbruikbaarheidsgraad (kwaliteit van het materiaal) kunnen invoeren met objectieve en subjectieve criteria met ook foto's of andere ongestructureerde data bronnen
BC1.5 Business capability Aritificial Intelligence en Machine Learning Via allerlei data over de gebouwen een estimatie kunnen geven van de BIM en die na evaluatie al dan niet op te laden in de BIM databank met vermelding van methode, verwachte kwaliteit van de model ed meer.
BC1.6 Business capability Rapportering Overzicht van opvulling van de BIM databank
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case
UC2: Vraag deel
Een mogelijkheid om een 'vraag' in te dienen van een nieuwbouw of renovatie project met de beoogde materiaal dimensies en specificaties. Kan 'open' of via 'login'
BC2.1 Business capability BIM opladen van nieuwe project Bij nieuwe project kunnen opladen van de 'beoogde' BIM van het nieuwe gebouw/project met laatste datum van aanvraag
BC2.2 Business capability Specifieke aanvraag Het kunnen aanvragen van specifieke materiaal met laatste datum waarop nog kan geboden worden
BC2.3 Business capability rapportering Overzicht van opvulling van de aanvraag databank
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case
UC3: Makelaars deel
De mogelijkheid om de vraag en aanbod te 'match maken' door een 'intelligente' algoritme te berekenen voor wie welke materiaal zou kunnen dienen
BC3.1 Business capability Optimalisatie Berekenen van de meest efficiente indeling van welke beschikbare materiaal voor welke aanvrager kan dienen die bepaalde criteria minimaliseerd bvb afstand aanbieder vs aanvrager
BC3.2 Business capability Rapportering Het kunnen zien hoeveel offertes er reeds uitgeschreven werden en al dan niet aanvaard
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case
UC4: Offerte aanbod
Het kunnen aanbieden van materiaal voor specifieke aanvragers met een concrete offerte
BC4.1 Business capability Offerte Maken en sturen Een offerte kunnen schrijven of opladen die herbruikbare materiaal aanbiedt aan een aanvrager
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case
UC5: Bestelling uitvoeren
Het kunnen aanvaarden van een 'offerte' van de aanbieder van herbruikbare bouw materiaal
BC5.1 Business capability Aanvaarde Offertes Het kunnen aanvaarden van een offerte of feedback geven mbt extra vragen of negotiaties
BC5.2 Business capability betalingsmogelijkheid Het kunnen betalen van een offerte ifv een factuur die automatisch wordt opgestuurd ifv de offerte
BC5.3 Business capability feedback reviews Het kunnen invullen van een 'feedback' mbt de geleverde materiaal en service daarrond
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case
UC6: Inzichten & Dashboarding
Het verkrijgen van inzichten die het beleid kan beinvloeden en/of bijsturen
BC6.1 Business capability Circulaire Economie KPI Mogelijkheid om een lijst van KPIs te kunnen berekenen die urban mining in context van circulaire economie voorstelt alsook klimaat neutraliteit
BC6.2 Business capability urban mining success factor Mogelijkheid om en succesfactor van het project te kunnen visualiseren
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case
UC7: Principes
Schaalbaarheid (voor extra steden en regio's) en interoperabiliteit (voor extra toepassingen) van de toepassing is cruciaal
BC7.1 Business capability modulair Schaalbaarheid van de oplossing
BC7.2 Business capability interoperabiliteit Het openstellen van de data voor andere toepassingen
BC7.3 Business capability onderhoudshistoriek Bijhouden van alle interventies op de applicaties (upgrades, fixes van bugs, downtime, enz.)
BC7.4 Business capability gebruiksanalyse Bijhouden en visualisatie van het gebruik van de applicaties
BC7.5 Business capability gebruiksgemak Opvragen, bijhouden en rapporteren van de 'tevredenheid' van de gebruikers
BC7.6 Business capability verspreiden van de applicatie Communiceren van de applicatie via 'direct marketing' kanalen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case
UC8 : Afbraakwaarde
Berekening kunnen doen om verkoopswaarde vs rennovatie vs afbraak van eender welk leegstand gebouw
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case
0
0
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case
0
0