Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
Visualo VLOCA-model V0.2VLOCA-ModelV0.2
Visualo VLOCA-model V0.1VLOCA-ModelV0.1

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

Level2
Level3
Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO) – Halle
2022 Versie: 0.2
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Corona heeft grote impact gehad op lokale handelszaken. Aanbod van lokale handelszaken is weinig bekend bij inwoners en nog minder bij bezoekers. Digitale Infoschermen in het straatbeeld zouden een oplossing kunnen zijn, maar tonen vooral advertenties voor multinationals en webshops, en de lokale besturen beperken zich vaak tot aankondiging voor evenementen.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Mensen (shoppers) via digitale schermen aanzetten tot het lokaal kopen.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1.Laagdrempelig gebruiksvriendelijke app voor de handelaars om hun advertentie te kunnen posten,
2. Performance platform voor centrum manager (data verzamelen, data analyseren, campaign performance analysis, tips and tricks,...)
3. Advertenties op slimme infoborden (interactief, inlog mogelijkheden, met QR code, ...) => nudging van markt naar binnenstad en vice versa.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) indien de lokale adverteerders 'meer' verkopen nadat ze hun advertentie hebben kunnen plaatsen.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Digitale Scherm Digitale Scherm die al dan niet 'interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
UC2 Voorstel UC2: Media Centrale Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
UC3 Voorstel UC3: App Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
UC4 Voorstel UC4: Inzichten Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
UC5 Voorstel UC5: Schaalbaarheid Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen
UC6 Voorstel UC6:CRM Marketing Communicatie tool om gerichte of informatieve contacten met de klanten of prospecten te kunnen doen
UC7 Voorstel UC7:Helpdesk Meldingen en klachten alsook vragen en opmerkingen (FAQ, reviews, ...)

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case
UC1: Digitale Scherm
Digitale Scherm die al dan niet 'interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
BC1.1 Business capability Activatie Als beheerder wil ik roterende visualisering van advertenties kunnen activeren (technisch uitvoeren ipv de planning)
BC1.2 Business capability interactief Als beheerder wil ik de burger interactieve opzoek mogelijkheden (via touchscreen of via handgebaren...) kunnen aanbieden
BC1.3 Business capability QR ea Als beheerder wil ik aan de bezoeker een snelle begeleiding, kortingen of reservering bvb via touchscreen of QR codes kunnen aanbieden
BC1.4 Business capability 'referendum' Als beleid wil ik de burgers kunnen bevragen om hun mening op bepaalde vragen te stellen
BC1.5 Business capability media centrale stopzetting Als adverteerder wil ik mijn advertentie vroegtijdig kunnen stoppen (out of stock bvb)
BC1.6 Business capability uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) Als beleid wil ik adverteerders kunnen 'mijden' na bvb een misbruik of als tuchtmaatregeling of via prijssetting/suscription
BC1.7 Business capability Via mob/desktop app Als wandelaar wil ik het scherm ook kunnen terugvinden op een stadsapp bvb op mijn gsm of zelfs thuis via een website
BC1.8 Business capability Sharing Als wandelaar wil ik de info/korting/enz kunnen delen met derden (vrienden, familie,...)
BC1.9 Business capability Sensoren & metingen Als beleid wil ik bepaalde metrieken zoals passanten bvb kunnen tellen via camera's, micros (geluidsoverlast,...), luidsprekers, termometers, luchtkwaliteit en andere sensoren die aan de schermen gelinkt kunnen worden
BC1.10 Business capability Continue QR code Als wandelaar wil ik via een QR code kunnen gebruiken om tot een 'website' te komen waar ik de advertenties kan 'swipen' om de 'net verdwenen' advertentie te kunnen terugvinden, of de handelaar te kunnen contacteren direct via gsm, enz.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case
UC2: Media Centrale
Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
BC2.1 Business capability Regels Als beleid wil ik de advertentieregels (bvb maar 7% van schermtijd voor de corporates/niet lokale handelaars) kunnen bepalen en invoeren, alsook de 'rechten' toekenning aan de verschillende types van adverteerders (zie 3.12). Ook zien hoe we iedereen een kast geven, niet enkel de 'rijke' succesvolle winkels bvb.
BC2.2 Business capability Roteringsplanning Als beleid wil ik de Roterings Planning kunnen opmaken en invoeren
BC2.3 Business capability facturatie Als medewerker wil ik de adverteerders kunnen factureren
BC2.4 Business capability templates Als medewerker wil advertentie templates met tips en tricks kunnen aanbieden aan de handelaars
BC2.5 Business capability controle ethiek Als beheerder wil ik controle kunnen voeren op de te vertonen advertentie (ethische richtlijnen moeten gevolgd worden, enz.)
BC2.6 Business capability Marketing Als adverteerder (of media agentschap) wil ik de advertentie kunnen integreren in mijn marketing campagne tool
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case
UC3: App
Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
BC3.1 Business capability templates Als adverteerder wil ik een keuze uit templates kunnen maken met drag en drop van foto materiaal en logo met bijhorende tekst
BC3.2 Business capability prijs setting Als medewerker wil ik een prijs settings mechanisme kunnen ontwikkelen en implementeren, incl. die pragmatisch last minute advertenties toelaat, klein vs grote onderneming, betaalt reeds promotaks, of ifv promotaks, of gebruik maken van de data die hebben geleid promotaks berekening. Of zelfs ook 'gratis' packet (stukje gratis en stukje betalend). Abonnement vs Per 'Post' vs. Per Campagne vs. Per 'Views' vs. Per Passanten vs. Per QR code views, enz...
BC3.3 Business capability Registratie Als adverteerder wil ik mezelf gemakkelijk kunnen registreren met validatie van voorwaarden (is die in de stad geregistreerd, is die individu gemachtigd voor het 'bedrijf', enz.)
BC3.4 Business capability Media Agentschap Als media agentschap wil ik voor de eigenlijke adverteerders hun campagnes 'ontzorgen' door aparte login te krijgen
BC3.5 Business capability Website vs App Als adverteerder wil ik via een website (via laptop) dezelfde handelingen kunnen doen (om ook inclusie toe te laten bvb)
BC3.6 Business capability Groeperingen Als adverteerders willen wij 'events' kunnen adverteren waarin een groep handelaars samen een advertentie of informatie te kunnen doen.
BC3.7 Business capability Training & toegang Als beleid wil ik de toegang kunnen limiteren tot een handelaar die een geslaagde opleiding (ivm ethiek, esthetiek want we willen de straatbeeld niet pollueren met lelijke advertenties,...) kunnen voorleggen
BC3.8 Business capability Gaming Als beleid wil ik de bezoekers kunnen lokken naar de binnenstad door spelletjes die ze via de digitale schermen kunnen activeren
BC3.9 Business capability Recrutering Als handelaar wil ik ook jobadvertenties kunnen plaatsen op de digitale schermen
BC3.10 Business capability Opportunistisch Als horeca/markt wil ik 'vrije' tafels/overstock op het einde van de dag kunnen adverteren op een 'vluchtige' manier
BC3.11 Business capability Spaarpunten Als wandelaar wil ik spaarpunten kunnen krijgen bij het gebruik van de digitale schermen, of integratie met bestaande spaarpunten
BC3.12 Business capability Rechten Toekenning Als beleid wil ik aan verschillende typolgien van adverteerders verschillende 'rechten' kunnen geven, bvb Wegenwerken en Toerisme krijgen meer 'rechten' dan 'lokale handelaars'.
BC3.13 Business capability Voorstel Segmentatie Als adverteerder wil ik mijn doelgroep kunnen invoeren en een voorstel kunnen krijgen van waar en wanneer zou ik als beste mijn advertentie plaatsen.
BC3.14 Business capability Special Request Als adverteerder wil ik specifieke plaatsen (visueel voorstelling van de digitale schermen en met muisklik geselecteerd worden?) en tijdstippen kunnen kiezen waar mijn advertenties zullen getoond moeten worden. (bvb ontbijt enkel in de voormiddag, dagschotel die recurrent op een weekdag wordt getoont,...)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case
UC4: Inzichten
Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
BC4.1 Business capability passanten Als beleid wil ik het aantal passanten kunnen meten en ook rapporteren aan de adverteerders
BC4.2 Business capability viewers Als beleid wil ik het aantal 'viewers' kunnen capteren en tellen en ook rapporteren aan de (potentiele) adverteerders
BC4.3 Business capability appreciatie Als beleid wil ik de gezichtsuitdrukkingen van de 'viewers' kunnen meten en ook rapporteren aan de (potentiele) adverteerders
BC4.4 Business capability ROI Campagnes Als adverteerders wil de ROI van een campagne kunnen meten en berekenen door de binnenstappers en besteders te bepalen van de 'viewers'
BC4.5 Business capability AB Testen Als adverteerder (en medewerker) wil ik de mogelijkheid hebben om (experimentele) AB testen te kunnen doen (vergelijken van verschillende advertenties op de commerciele resultaten van de adverteerder)
BC4.6 Business capability Segmentatie per periode Als adverteerder wil ik weten welke segmenten ik kan bereiken op welk moment in welke straat segment die evt in mijn doelgroep zitten
BC4.7 Business capability % Schermtijd Als beleid wil ik de schermtijd (in piek momenten bvb) kunnen rapporteren ifv lokale business, overheid, instellingen, corporates, global brands, enz
BC4.8 Business capability Zijstraten Als beleid wil ik dat de winkels in de zijstraten ook visibiliteit kunnen krijgen dankzij de digitale schermen in de hoofdstraten
BC4.9 Business capability Beleid & Info Als stad wil ik de digitale schermen ook kunnen gebruiken om mijn beleid en andere info te verspreiden aan de wandelaars in de binnenstad
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case
UC5: Schaalbaarheid
Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen
BC5.1 Business capability OSLO Als ontwikkelaar wil ik de OSLO standaarden voor de app en media centrale bepalen en gebruiken in mijn applicatie
BC5.2 Business capability Andere Steden Als beleid, medewerker en ontwikkelaar wil ik de uitbreidbaarheid van de media centrale en de app voor andere steden openlaten mits afspraken op delen van budgetten/kosten (Raamovereenkomst)