Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
Visualo VLOCA-model V0.2VLOCA-ModelV0.2
Visualo VLOCA-model V0.1VLOCA-ModelV0.1

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO) – Halle
2022 Versie: 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Corona heeft grote impact gehad op lokale handelszaken. Aanbod van lokale handelszaken is weinig bekend bij inwoners en nog minder bij bezoekers. Digitale Infoschermen in het straatbeeld zouden een oplossing kunnen zijn, maar tonen vooral advertenties voor multinationals en webshops, en de lokale besturen beperken zich vaak tot aankondiging voor evenementen.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Mensen (shoppers) via digitale schermen aanzetten tot het lokaal kopen.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1.Laagdrempelig gebruiksvriendelijke app voor de handelaars om hun advertentie te kunnen posten,
2. Performance platform voor centrum manager (data verzamelen, data analyseren, campaign performance analysis, tips and tricks,...)
3. Advertenties op slimme infoborden (interactief, inlog mogelijkheden, met QR code, ...) => nudging van markt naar binnenstad en vice versa.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) indien de lokale adverteerders 'meer' verkopen nadat ze hun advertentie hebben kunnen plaatsen.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Digitale Scherm Digitale Scherm die al dan niet 'interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
UC2 Voorstel UC2: Media Centrale Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
UC3 Voorstel UC3: App Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
UC4 Voorstel UC4: Inzichten Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
UC5 Voorstel UC5: Schaalbaarheid Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case
UC1: Digitale Scherm
Digitale Scherm die al dan niet 'interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
BC1.1 Business capability Samenvatting Roterende visualisering van advertenties
BC1.2 Business capability Samenvatting interactieve opzoek mogelijkheden (via touchscreen of via handgebaren...)
BC1.3 Business capability Samenvatting snelle begeleiding of kortingen bvb via QR codes
BC1.4 Business capability Samenvatting
BC1.5 Business capability Samenvatting
BC1.7 Business capability Samenvatting
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case
UC2: Media Centrale
Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
BC2.1 Business capability Samenvatting Bepalen van de advertentieregels (bvb maar 7% van schermtijd voor de corporates/niet lokale handelaars)
BC2.2 Business capability Samenvatting Roterings Planning opmaken
BC2.3 Business capability Samenvatting facturatie van de adverteerders
BC2.4 Business capability Samenvatting Aanbieden van een advertentie templates met tips en tricks
BC2.5 Business capability Samenvatting Controle op de te vertonen advertentie (ethische richtlijnen moeten gevolgd worden, enz.)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case
UC3: App
Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
BC3.1 Business capability Samenvatting Keuze uit templates met drag en drop van foto materiaal en logo met bijhorende tekst
BC3.2 Business capability Samenvatting Ontwikkelen van een prijs settings mechanisme die pragmatisch last minute advertenties toelaat
BC3.3 Business capability Samenvatting Registratie met validatie van een nieuwe adverteerder
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case
UC4: Inzichten
Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
BC4.1 Business capability Samenvatting Het meten van passanten
BC4.2 Business capability Samenvatting Het meten van 'viewers'
BC4.3 Business capability Samenvatting Het meten van gezichtsuitdrukkingen van de 'viewers'
BC4.4 Business capability Samenvatting Het bepalen van de ROI van een campagne door de binnenstappers en besteders te bepalen van de 'viewers'
BC4.5 Business capability Samenvatting Mogelijkheid om (experimentele) AB testen te doen (vergelijken van verschillende advertenties op de commerciele resultaten van de adverteerder)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case
UC5: Schaalbaarheid
Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen
BC5.1 Business capability Samenvatting Bepalen van de OSLO standaarden voor de app en media centrale
BC5.2 Business capability Samenvatting uitbreidbaarheid van de media centrale en de app voor andere steden mits afspraken op delen van budgetten/kosten