Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.2 Mobiliteitsbudget voor burgers – HasseltVLOCA-DonutV0.2
VLOCA-model V0.1 Mobiliteitsbudget voor burgers – HasseltVLOCA-DonutV0.1

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Mobiliteitsbudget voor burgers – Hasselt
2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model
Strategie van de open city uitdaging
Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Het verminderen van wagens in de binnenstad, ook voor de bewoners, gaat in tegen het gemak van het krijgen van een bewonerskaart en is dus een 'paradox'. Het is niet aangeraden om de bewonerskaart te geven aan diesel en benzine wagens terwijl we alles doen om de wagens van de binnenstad te mijden. Er staan veel wagens voor lange termijn stil in de straten van de binnenstad. Er zijn ook veel alternatieven in Hasselt en Leuven. We gaan duidelijk naar een MaaS.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een alternatief aanbieden via een 'krediet'/'Budget' om de wagen buiten de stad te laten door ipv een bewonerskaart met gratis parkeren, een krediet kunnen geven op een centrale 'applicatie' die zorgt dat de burger een alternatieve mobiliteit heeft om zich te verplaatsen in de stad maar ook waar de spelers (mobiliteits aanbieders) als de stad (=facilitator) de 'kortingen' zelf kunnen bepalen. Maar de (spel-) regels/contracten moeten digitaal gestandaardiseerd worden zodat de 'spelers' gemakkelijk eenmalig hun applicaties kunnen aanpassen en koppelen aan die centrale applicatie.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1. Een centrale systeem waarin de 'contracten' worden gedefinieerd en gestandaardiseerd zodat die gebruikt kan worden door de spelers en budget gevers (= stad of bedrijven die hun medewerkers belonen bij het niet nemen van een bedrijfswagen bvb).
2. één applicatie die een overzicht geeft van alle mogelijke mobiliteits alternatieven,
3. één applicatie waar de burger zijn mobiliteits alternatief kan 'reserveren' en 'betalen' om van plaats A tot aan plaats B te gaan.
4. Een krediet toe te kennen vanuit de stad om bvb door de bewonerskaart niet te krijgen, een bedrag te krijgen die kan gebruikt worden om de alternatieven te gebruiken.
5. Een 'budget' moet kunnen gegeven worden voor een stuk van de MaaS spelers, door de stad, door de spelers als promo of door een 'derde' partij bvb.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Het aantal bewonerskaarten tov bestaande wagens zal dalen met bvb 25% tegen 2025.
Use cases
ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1 Een applicatie die via één login een totale overzicht geeft van alle mobiliteits alternatieven die er vandaag ter beschikking zijn om van positie A tot positie B in de stad te geraken.
UC2 Voorstel UC2 (Bestellen en) betalen (van budget) moet kunnen via één applicatie, één login en één betalingsopdracht ook al passeert het over zowel publieke transport (DeLijn, NMBS) routes alsook priveransport (electrische deelwagens, fiets, steps, enz) routes.
UC3 Voorstel UC3 Door duurzaam handelen, wordt de burger beloont met 'krediet'/'Budget' op zijn rekening zodat hij zijn 'ritten' kan betalen met gekregen en beschikbare krediet.
UC4 Voorstel UC4 Aantonen dat de alternatieve mobiliteitskrediet (en applicatie) geholpen heeft om de wagen uit de stad te weren, zowel geparkeerd als gereden.
UC5 Voorstel UC5 Bij het invoeren van een destinatie zal de applicatie zoeken naar alternatieve snelste of goedkoopste of duurzaamste of gezondste (betere luchtkwaliteit) route om van de start positie tot het doel te 'reizen'.
UC6 Voorstel UC6 Steun, via 'subsidies', naar initiatieven moeten meer 'variabel' en beperkt in tijd zijn ifv het gebruik door de burger, ipv een vlakke steun.
UC7 Voorstel UC7 Werkgevers kunnen ook krediet 'betalen' aan de MaaS applicatie op de 'rekening' van de werknemer, dat eigenlijk neerkomt op een alternatieve duurzame verloning van werkgever naar -nemer.
UC8 Voorstel UC8 Een 'speler' op de markt moet gemakkelijk zijn applicatie kunnen 'linken' aan de 'centrale applicatie' zodat zijn klant kan (gedeeltelijk) betalen met zijn huidige budget/krediet. Ook de bankapplicatie moet gekoppeld kunnen worden. Alsook moet het zonder 'app' kunnen (niet iedereen heeft een smartphone) functioneren.
UC9 Voorstel UC9 Een platform die ook voor deelmobiliteit's aanbieders toegang te geven en te integreren
UC10 Voorstel UC10
Metadata
Metaveld Beschrijving
Meta1 Beschrijving meta 1
Meta2 Beschrijving meta 2
Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1 Een applicatie die via één login een totale overzicht geeft van alle mobiliteits alternatieven die er vandaag ter beschikking zijn om van positie A tot positie B in de stad te geraken.
BC1.1 Business capability Traject Invoer Als gebruiker wil ik via een mapping tool een adres of POI (point of interest) in te voeren voor een 'start' punt en 'eind' punt van mijn traject
BC1.2 Business capability Inlog & check Als beheerder wil ik de gebruiker laten inloggen en checken of hij/zij een burger/bewoner is van de stad
BC1.3 Business capability Traject Voorstel Als gebruiker wil ik een voorstel kunnen krijgen van (alternatieve) routes, wanneer en via welke route, die passen binnen het budget en dat kan gevalideerd worden door de gebruiker met een muisklik in de tool.
BC1.4 Business capability Trajecten Overzicht Als gebruiker wil ik een overzicht zien van alle relevante mobiliteit 'issues' en 'events' in de openbare domeinen (openbare werken, omleidingen,ed)
BC1.5 Business capability Parkeerplaats Als gebruiker wil ik een parkeerplaats kunnen bemachtigen (reserveren?) met korting
BC1.6 Business capability multimodaal Als gebruiker wil ik mijn traject kunnen kiezen die multi modaal (bvb trein+bus+step) zal zijn en daarop ook een korting krijgen op het totaal packet
BC1.7 Business capability Menukaart Als gebruiker wil ik een overzicht kunnen zien van alle mobiliteitsdiensten die ik eventueel zou kunnen raadplegen
BC1.8 Business capability Extra Korting Als burger wil ik extra kortingscodes kunnen invoeren die 'on top of' mijn huidige krediet/korting kan gecumuleerd worden
BC1.9 Business capability Fietsaankoop Als gebruiker wil ik met mijn 'krediet' ook een fiets (gedeeltelijk of met korting) kunnen kopen
BC1.10 Business capability alerting Als gebruiker wil ik een berichtje krijgen indien mijn budget bijna leeg is
BC1.11 Business capability meereizigers Als gebruiker wil ik een rit/traject kunnen kopen voor verschillende mensen in één keer (bvb kinderen in een gezin, groep reizigers)
BC1.12 Business capability reviews Als gebruiker wil ik een feedback kunnen geven over de aanbod, de applicatie, de uiteindelijk voorgestelde traject, ed meer.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2 (Bestellen en) betalen (van budget) moet kunnen via één applicatie, één login en één betalingsopdracht ook al passeert het over zowel publieke transport (DeLijn, NMBS) routes alsook priveransport (electrische deelwagens, fiets, steps, enz) routes.
BC2.1 Business capability betalingsmogelijkheid Als gebruiker wil betalingsmogelijkheid hebben, via de applicaties, aan de verschillende participerende mobiliteits aanbieders
BC2.2 Business capability betalingsbewijs Als gebruiker wil ik gemakkelijke betalingsbewijs kunnen produceren om bij controles te kunnen laten zien.
BC2.3 Business capability Website Toekenning Als 'Speler', 'Stad', 'Werkgever' wil ik de toekenning van kredieten via een 'website' ook kunnen doen en beheren
BC2.4 Business capability Website Gebruik Als gebruiker wil ik de ganse transactie ook via een website (en niet enkel via een applicatie) kunnen doen (om inclusiviteit te verzekeren)
BC2.5 Business capability Krediet naar Korting Als beheerder wil ik een korting kunnen toekennen ipv een krediet op een aankoop
BC2.6 Business capability facturatie Als gebruiker wil ik een factuur kunnen krijgen van de bestelling met evt betalingsbewijs
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3 Door duurzaam handelen, wordt de burger beloont met 'krediet'/'Budget' op zijn rekening zodat hij zijn 'ritten' kan betalen met gekregen en beschikbare krediet.
BC3.1 Business capability Captatie Duurzaamheid Als beheerder wil de duurzaam handelen per participerende burger capteren
BC3.2 Business capability Inschrijving Participatie Per gebruiker wil ik mij kunnen inschrijven om te participeren aan dit project met validatie proces (is die aanvraag correct en binnen doelgroep)
BC3.3 Business capability Link Budget met handelen Als beheerder wil de 'budget' die is gelinkt geweest aan een 'duurzaam handelen' kunnen laten toekennen door de stad of participerende mobiliteits organisatie of andere derde partijen.
BC3.4 Business capability Overzicht Transacties Als gebruiker wil ik een overzicht krijgen van mijn eigen 'rekening', alle inkomende budgetten met transacties.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4 Aantonen dat de alternatieve mobiliteitskrediet (en applicatie) geholpen heeft om de wagen uit de stad te weren, zowel geparkeerd als gereden.
BC4.1 Business capability Controlegroep Als beleid en beheerder moeten we een 'controle groep' kunnen kiezen die de budgetten niet krijgen om nadien hun mobiliteitsgedrag te vergelijken met de participerende burgers
BC4.2 Business capability Segmentatie Als beleid wil ik de toegekende en gebruikte budgetten per type van gebruiker (segmentatie) kunnen meten om daaruit inzichten te halen (wie krijgt en spendeert wat, wanneer en waar)
BC4.3 Business capability Bewonerskaart Als beleid wil ik een historiek (en trends) van de toekening van bewonerskaarten per segment
BC4.4 Business capability Impact Applicatie Als beleid wil ik een verschil kunnen zien in toegekende bewonerskaarten ifv gebruik van mobiliteitskredieten applicatie.
BC4.5 Business capability modal shift Als beleid wil ik kunnen zien of dat project een modal shift heeft gegenereerd
BC4.6 Business capability Impact Analyse Als beleid wil ik weten wat de gebruiker zou gebruikt hebben indien hij geen gebruik kon maken van het mobiliteitsbudget
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5 Bij het invoeren van een destinatie zal de applicatie zoeken naar alternatieve snelste of goedkoopste of duurzaamste of gezondste (betere luchtkwaliteit) route om van de start positie tot het doel te 'reizen'.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6 Steun, via 'subsidies', naar initiatieven moeten meer 'variabel' en beperkt in tijd zijn ifv het gebruik door de burger, ipv een vlakke steun.
BC6.1 Business capability Samenvatting als beleid wil ik het variabele gebruik kunnen capteren opdat ik kan berekenen met een formule hoeveel subsidies moeten gegeven worden
BC6.2 Business capability Historiek Als beleid wil ik een volledige en gedetailleerde historiek alsook beleidslijn (versionering van alle beleidsbeslissingen) van subsidie toekenningen kunnen zien.
BC6.3 Business capability rekenmachine Als beleid wil ik een 'rekenmachine' hebben die de te betalen subsidie ifv beleidlijn en variabel gebruik door de burger kan berekenen
ID Type Samenvatting Beschrijving
BC7.1 Business capability Inlog & check Als Werkgever wil ik mij kunnen inloggen en na checks de zekerheid hebben dat ik gemachtigd ben om te doen wat ik wil doen
BC7.2 Business capability Historiek Als werkgever wil ik een 'beslissingsboom' kunnen invoeren die bepaalt wie van mijn werknemers wat krijgt
BC7.3 Business capability Overzicht Transacties Als werkgever en werknemer wil ik een overzicht kunnen zien van alle transacties (inkomend en gebruik) voor bvb boekhouding en belastingsaangifte ed meer
BC7.4 Business capability Betalingen Als werkgever wil ik een budget kunnen betalen/transfereren op de 'rekening' van mijn werkgever
BC7.5 Business capability Van Geld naar Krediet Als werkgever wil ik 'geld' kunnen betalen (en gefactureerd worden door de 'owner' van de applicatie) om de krediet te kunnen transfereren naar de werknemers
BC7.6 Business capability Van Krediet naar Geld Als werkgever wil ik mijn geld kunnen terugkrijgen indien bvb de saldo niet is opgebruikt, of bij stopzetting van het project bij de werkgever.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8 Een 'speler' op de markt moet gemakkelijk zijn applicatie kunnen 'linken' aan de 'centrale applicatie' zodat zijn klant kan (gedeeltelijk) betalen met zijn huidige budget/krediet. Ook de bankapplicatie moet gekoppeld kunnen worden. Alsook moet het zonder 'app' kunnen (niet iedereen heeft een smartphone) functioneren.
BC8.1 Business capability Als 'Speler' moet ik gemakkelijk mijn eigen 'functionaliteiten' op mijn 'server' kunnen koppelen zodat mijn 'klanten' ook via de applicatie zijn rit/traject kan kopen en betalen.
BC8.2 Business capability Als 'Speler' moet ik mijn klanten ook via mijn eigen applicaties de 'bugetten'/'kredieten' ook kunnen gebruiken om zijn rit/traject te kunnen betalen
BC8.3 Business capability Als 'Speler' wil ik dat mijn klanten via mijn applicatie toegang kunnen krijgen naar de saldo (en historiek) van mijn 'Moburger' rekening
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9 Een platform die ook voor deelmobiliteit's aanbieders toegang te geven en te integreren
BC9.1 Business capability aanbod deelmob Als 'aanbod' gebruiker wil ik mijn traject kunnen invoeren (van tot wanneer hoeveel plaatsen, volume bagage, taal, ed meer
BC9.2 Business capability vraag deelmob Als 'vraag' gebruiker wil ik de 'aanbod' gewoon geintegreerd zien in het voorstel kader binnen de applicatie
BC9.3 Business capability overzicht deelmob Als beheerder en beleid wil ik een overzicht zien van vraag en aanbod met feedback en reviews
BC9.4 Business capability reviews deelmob Als beheerder en beleid wil ik een overzicht zien van vraag en aanbod met feedback en reviews