Objectieve criteria

De objectieve criteria worden beschreven in de functionele specificaties. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze functionele specificaties, verwijzen we naar de laatste versie van het VLOCA-model.

Minimale criteria

Het voldoen aan de minimale criteria wordt berekend aan de hand van de kolom Weging en Checklist. De minimumwaarde om als essentieel beschouwd te worden is vrij te bepalen door de aanbesteder. Alle scores van bijvoorbeeld minimaal 50 beschouwen we als noodzakelijk ter uitvoering van het desbetreffend perceel. Alle specificaties met een weging die de aan de minimumwaarde voldoet, dienen uitvoerbaar te zijn.

Selectiecriteria

Om de selectie te faciliteren, wordt een score berekend op basis van de minimale criteria vermenigvuldigd met de waarde in de weging. De totale score per perceel wordt berekend en gedeeld door de totale waarden in de weging voor dat perceel om zo tot een percentage te komen.

Perceel Use Case ID Functionele specificaties Weging Checklist Minimale criteria Selectiecriteria
Formule Resultaat Formule Resultaat
Perceel 1 UC1 1.1 Specificatie 1 70 Ja Checklist = Ja --> 1
Weging <50 --> 1


Weging >= 50
en Checklist = Nee --> 0
1 Minimale criteria x Weging 70
1.2 Specificatie 2 42 Nee 1 42
1.3 Specificatie 3 21 Ja 1 21
UC2 2.1 Specificatie 4 60 Nee 0 0
2.2 Specificatie 5 60 Ja 1 60
2.3 Specificatie 6 60 Ja 1 60
2.4 Specificatie 7 48 Ja 1 48
Totaal Som van alle resultaten selectiecriteria perceel
/ som van alle wegingen perceel
83 %

Er wordt ook een totale weging gemaakt waar alle functionele specificaties van alle percelen worden berekend.

Gunningscriteria

Een inschrijving wordt positief ontvangen wanneer bijvoorbeeld een score 50 % wordt behaald voor alle percelen en score van 75 % voor de totaliteit van de functionele specificaties.

Applicatiecomponent ID Functionele specificaties Weging Checklist
API Management BR1.1 Activatie 80 JA/NEE
BR1.2 interactief 70 JA/NEE
BR1.3 QR ea 40 JA/NEE
BR1.5 Continuiteit via QR code 60 JA/NEE
BR1.6 Roterende visualisatie 90 JA/NEE
BR2.11 Externe APIs 80 JA/NEE
BR2.14 Flash Campagnes 80 JA/NEE
BR2.7 Marketing 60 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR3.1 templates 63 JA/NEE
BR3.10 Sharing 36 JA/NEE
BR3.11 Previews 54 JA/NEE
BR3.12 perso templates 72 JA/NEE
BR3.2 prijs setting 81 JA/NEE
BR3.3 Registratie 81 JA/NEE
BR3.4 Website vs App 54 JA/NEE
BR3.5 Recrutering 72 JA/NEE
BR3.6 Voorstel Segmentatie 63 JA/NEE
BR3.7 Special Request 63 JA/NEE
BR3.8 referendum' 54 JA/NEE
BR3.9 Via mob/desktop app
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.3 profile of viewers 6 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
BR5.1 OSLO 64 JA/NEE
BR5.2 Andere Steden 64 JA/NEE
Artificial Intelligence BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.6 controle ethiek 100 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR3.6 Voorstel Segmentatie 63 JA/NEE
BR4.3 profile of viewers 6 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR6.7 Advies of suggesties binnen aanvraag 24 JA/NEE
Business Intelligence BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
BR6.3 GDPR 64 JA/NEE
BR6.4 Historiek 24 JA/NEE
CRM BR2.10 Communicatie 70 JA/NEE
BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR6.1 Contact info 40 JA/NEE
BR6.2 Opt in Opt out 40 JA/NEE
BR6.3 GDPR 64 JA/NEE
BR6.4 Historiek 24 JA/NEE
BR6.5 Automatische Bevestiging 48 JA/NEE
BR6.6 Weigering van aanvraag 48 JA/NEE
BR6.7 Advies of suggesties binnen aanvraag 24 JA/NEE
BR6.8 interesses & permissies 16 JA/NEE
BR7.1 Specifieke Problemen 40 JA/NEE
BR7.10 Handleiding 24 JA/NEE
BR7.2 Inzichten 16 JA/NEE
BR7.3 Indicatoren van issues 40 JA/NEE
BR7.4 Proactieve Communicatie 48 JA/NEE
BR7.7 Reviews handelaars 24 JA/NEE
BR7.8 Reviews wandelaars 24 JA/NEE
Data Explorer BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
BR6.3 GDPR 64 JA/NEE
BR6.4 Historiek 24 JA/NEE
BR6.7 Advies of suggesties binnen aanvraag 24 JA/NEE
Datawarehousing BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
BR5.1 OSLO 64 JA/NEE
BR5.2 Andere Steden 64 JA/NEE
ERP BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR3.11 Previews 54 JA/NEE
BR3.2 prijs setting 81 JA/NEE
BR3.3 Registratie 81 JA/NEE
BR3.5 Recrutering 72 JA/NEE
BR3.6 Voorstel Segmentatie 63 JA/NEE
BR3.7 Special Request 63 JA/NEE
ETL BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
Physical Media Channel BR1.1 Activatie 80 JA/NEE
BR1.2 interactief 70 JA/NEE
BR1.3 QR ea 40 JA/NEE
BR1.4 Sensoren & metingen 60 JA/NEE
BR1.5 Continuiteit via QR code 60 JA/NEE
BR1.6 Roterende visualisatie 90 JA/NEE
Sensoren BR1.4 Sensoren & metingen 60 JA/NEE
Media Management BR2.1 Regels 80 JA/NEE
BR2.10 Communicatie 70 JA/NEE
BR2.11 Externe APIs 80 JA/NEE
BR2.12 Users Rights 70 JA/NEE
BR2.13 QR code 60 JA/NEE
BR2.14 Flash Campagnes 80 JA/NEE
BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.2 Roteringsplanning 80 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.4 templates 50 JA/NEE
BR2.5 richtlijnen 100 JA/NEE
BR2.6 controle ethiek 100 JA/NEE
BR2.7 Marketing 60 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
Master Data Management BR2.15 uitsluiting (gratis vs subscription vs campagne grp vs...) 90 JA/NEE
BR2.3 facturatie 80 JA/NEE
BR2.8 Visualisatie 80 JA/NEE
BR2.9 Rapportage 80 JA/NEE
BR4.1 passanten 15 JA/NEE
BR4.2 viewers 15 JA/NEE
BR4.4 ROI Beleidscampagnes 18 JA/NEE
BR4.5 AB Testen 6 JA/NEE
BR4.6 Segmentatie per periode 15 JA/NEE
BR4.7 % Schermtijd 18 JA/NEE
BR5.1 OSLO 64 JA/NEE
BR5.2 Andere Steden 64 JA/NEE
Design & Editing Management BR3.1 templates 63 JA/NEE
BR3.11 Previews 54 JA/NEE
BR3.12 perso templates 72 JA/NEE
BR3.8 referendum' 54 JA/NEE
Backoffice Management BR7.2 Inzichten 16 JA/NEE
BR7.3 Indicatoren van issues 40 JA/NEE
BR7.4 Proactieve Communicatie 48 JA/NEE
BR7.6 FAQ 32 JA/NEE
BR7.7 Reviews handelaars 24 JA/NEE
BR7.9 FAQ Gebruik 16 JA/NEE
Frontoffice Management BR7.1 Specifieke Problemen 40 JA/NEE
BR7.10 Handleiding 24 JA/NEE
BR7.2 Inzichten 16 JA/NEE
BR7.3 Indicatoren van issues 40 JA/NEE
BR7.4 Proactieve Communicatie 48 JA/NEE
BR7.7 Reviews handelaars 24 JA/NEE
BR7.9 FAQ Gebruik 16 JA/NEE