+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

Een OSLO standaard heeft een fase van publieke review. In gezamenlijke VLOCA-OSLO trajecten communiceren we ook gezamenlijk via onze beschikbare kanalen over de start van de publieke review van de datastandaard. In VLOCA is het doel om een community op te zetten rondom die use case, die de gecreëerde architectuurstandaard beheert. Continue verrijking ervan is cruciaal: de wereld staat immers niet stil na het opleveren van een eerste architectuurmodel.

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable[edit source]

 • Introductie (waar gaat het over?)
 • Beschrijving van de standaard
 • Beschrijving van het proces en de bijhorende termijnen
 • Beschrijving over hoe geïnteresseerde partij zelf kan bijdragen  

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable[edit source]

 • Noot: Het “organiseren van een publieke review” is stap 6 van onderdeel 2 “ontwikkelen van een specificatie” in een OSLO proces. Meer informatie over het OSLO proces kan hier gevonden worden. Deze deliverable sluit dus aan bij stap 6 van onderdeel 2.
 • Stap 1: Opmaken en afstemmen basiscommunicatie met OSLO team
 • Stap 2: Communiceren over de publieke review, via de verschillende VLOCA kanalen, wat minstens het volgende omvat:
  • Informatie over de standaard, het proces en de termijnen
  • Connectie van de standaard naar het VLOCA-OSLO traject
  • Informatie over hoe de feedback op de standaard kan meegegeven worden
  • Informatie over de mogelijkheid om de standaard ook in de toekomst nog verder te laten evolueren