+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

Vooraleer we een nieuwe oplossing willen bouwen, analyseren we bestaande markt. Het bouwen van een volledig nieuwe applicatie is vaak niet de gemakkelijkste oplossing. Daarentegen zijn niet alle ervaringen met bestaande toepassingen voldoende om alle business noden af te dekken. De make-or-buy vraag stelt zich dan. De wet van openbare aanbestedingen blijft uiteraard leidend.

We stellen ons vragen zoals:

 • Welke bestaande oplossingen kunnen dit initiatief inspireren, informeren of verder aanzetten tot actie? (3 I's of Vibrancy)
  • Zijn er thematische raakvlakken met andere initiatieven, lokaal en bovenlokaal?
  • Zijn er andere initiatieven waar de technologie kan herbruikt worden?
  • Uit welke andere initiatieven of oplossingen kunnen we iets leren?
  • Zijn er reeds leveranciers betrokken bij dit initiatief?
 • Voldoet een oplossing aan de business noden ?
 • Zijn er reeds leveranciers betrokken bij dit initiatief en wensen ze mee te gaan in een opschaling van de oplossing, zonder garantie op afname ?
 • Wat is de match tussen de VLOCA principes en de huidige markt ?

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable

 • Introductie (Wat is het traject? / Waarom dit traject?)
 • Positie in Traject (Welke traject deliverable is dit? Wat is de relatie naar de andere deliverables / tijdslijn?)
 • Methodologie (Hoe zal de analyse van de markt gebeuren?)
 • Overzicht marktanalyse (Behandeling van de beschrijvingsvragen)
 • Lessons learned (wat zijn de belangrijkste bevindingen, hoe kunnen deze veralgemeend worden naar andere actoren? – ref. naar dimensies)

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

 • Stap 1: Zorg voor een volledig begrip van de noden en mogelijke oplossing
  • Analyseer de noden & mogelijke oplossingen
  • Lijst potentiële criteria op  
  • Bespreek bovenstaande met de lokale overheid en laat inbreng toe van de lokale overheid
 • Stap 2: Verzamel marktinformatie, met de lokale overheid
  • Begrijp welke spelers op de markt zijn
  • Begrijp welke ervaring deze spelers hebben met bepaalde noden (van lokale overheden) en oplossingen (die de spelers kunnen bieden voor de noden van de lokale overheden)
  • Begrijp welke oplossingen de actoren aanbieden
  • Gebruik hierbij de criteria bepaald in Stap 1
 • Stap 3: Maak de marktanalyse, met de lokale overheid
  • Analyseer of de doelstellingen kunnen bereikt worden via de huidige markt
  • Analyseer hoe de doelstellingen kunnen bereikt worden via de huidige markt
 • Stap 4: Publicatie van de resultaten op de Kennishub aan de hand van hierboven beschreven voorstel

Uitgewerkte deliverables

 VlocaTrajectVersie
MarktanalyseBeschrijving