+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

Wanneer een co-creatie traject wordt gestart, roepen we potentiële deelnemers op tot deelname aan de workshops en de co-creatie op de kennishub. Het leidend principe is dat iedereen welkom is, we werken in een Triple Helix model (overheden, bedrijven, kennisinstellingen) of Quadruple Helix model (ook burgers en/of burgerorganisaties betrokken).

Een eerste voorselectie gebeurt per use case die we uitwerken door het kernteam van VLOCA samen met de initiatiefnemende overheid van de use case. Mogelijke deelnemers kunnen zich aanmelden door een account te activeren op de kennishub of ons te contacteren via email op [[een vraag aan team VLOCA|VLOCA@Vlaanderen.be]].

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable

 • Inleidende tekst trajectvoorstel
 • Tijdslijn en deliverables
 • Verwachtingen naar deelnemende stakeholders toe
 • Opportuniteit/mogelijkheden voor de deelnemende stakeholders (what’s in it for me?)

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

 • Stap 1: Analyse van potentieel geïnteresseerde partijen, vòòr bespreking met initiatiefnemende overheid, en opmaakt voorstel.
 • Stap 2: Bespreking voorstel Stap 1 met initiatiefnemende overheid.
 • Stap 3a: Contacteren potentieel geïnteresseerde partijen op basis van Stap 2.
 • Stap 3b: Algemene aankondiging op VLOCA Kennishub / VLOCA Algemene website van traject, en oproep tot deelname.
 • Stap 3c: Verspreiding via klassieke lokale overheidskanalen: ABB mailinglijst & webiste, VVSG mailinglijst & website etc.
 • Noot: Stap 3a, b en c omvatten minstens het volgende:
  • Inleidende tekst trajectvoorstel
  • Tijdslijn en deliverables
  • Verwachtingen naar deelnemende stakeholders toe
  • Opportuniteit/mogelijkheden voor de deelnemende stakeholders (what’s in it for me?)