+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

Binnen een thematische use case formuleren we in het VLOCA-model verschillende objectieven. Binnen elk objectief worden business capabilities uitgewerkt. De VLOCA-EA methode laat toe dat het projectbeheer van een lokale besturen de business capabilities prioritiseren. Daarbij gebruiken we wereldwijde beste praktijken op het vlak van prioritisatie. Dit leidt tot de use case roadmap als volgende stap.

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable

  • Introductie
  • Methodologie (hoe komen we tot een prioritisering van de business capabilities?)
  • Beschrijving van business capabilities
  • Prioritisering van de business capabilities

Uitgewerkte deliverables

 VlocaTrajectVersie
Use case prioriteringBeschrijving

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

Elke use case wordt horizontaal ontleed: wat kunnen we met de use case allemaal bereiken? Omdat de uitwerking van een use case vaak een grote tijdsinvestering vraagt, wordt er ook verticaal naar de use case gekeken: wat moet de architectuuroplossing eerst kunnen waarmaken?

Na identificatie van alle business objectieven en business capaciteiten, willen we naast al deze mogelijkheden, scopen en prioriteren. Om de scope zuiver te hebben, geven we samen aan of het in scope is (ja of nee).

Om prioriteiten te stellen gaan we samen op het niveau van business objectieven en business capaciteiten een score toewijzen (van 1 tot 5). Hoe hoger het getal, hoe belangrijker of dringender. Deze twee cijfers worden opgesomd en geven ons de prioriteitscore van 0 tot 10).

Deze prioriteiten worden visueel weergegeven en besproken met de initiatiefnemer(s). De niet meegenomen elementen worden gedocumenteerd als startpunt voor vervolgprojecten, al of niet in dezelfde stad of gemeente.

De prioriteitscore per businessobjectief geven we weer in een matrix volgens de belangrijkheid en de dringendheid:

Prioriteiten BO.jpg

De prioriteitscore per business capaciteit gaat een niveau verder. De belangrijkheid en de dringendheid wordt per business capacity bepaald (telkens weer met een score van 1 tot 5). De opgesomde waarden per business capaciteit vermenigvuldigen we met de prioriteitscore van de business objectieven. Dit geeft ons een score van 0 tot 100.

Alle prioriteitscores van de business capaciteiten geven we weer in een radiaal:

Prioriteiten BC.jpg