+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

De roadmap visualiseert de ontwikkeling en uitrol van de business capabilities: welk deel van de thematische use case willen we klaar hebben tegen wanneer? Het is ook een handige tool om bovenlokale subsidies te ondersteunen, zodat we binnen de regio Vlaanderen stelselmatig en gestructureerd samenwerken aan de uitbouw van de slimme steden en de slimme regio in zijn geheel.

Afhankelijkheden, risico's en prioriteiten liggen aan de basis van de planning. Een roadmap wordt gebouwd door te starten vanuit de situatie vandaag (de 'as-is') en wat de ideale situatie (de ‘to-be’) is. De ‘gap’ tussen as-is en to-be wordt opgevuld met acties in de tijd.

Dit levert ons een ‘roadmap’ in de vorm van ‘blokken’ gespreid in de tijd, die elkaar opvolgen of in parallel worden uitgevoerd.

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable

  • Introductie
  • Methodologie (Hoe komen tot de roadmap, op basis van de prioritisering vanuit de business capabilities?)
  • Beschrijving as-is (op basis van de probleemstelling)
  • Beschrijving to-be (op basis van de business capabilities)
  • Use case roadmap: Van as-is naar to-be (omvat beschrijving, textueel, alsook visualisering)

Uitgewerkte deliverables

 VlocaTrajectVersie
Use case roadmapBeschrijving

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

De use case roadmap wordt vormgegeven in functie van het VLOCA-proces en de use case prioritering die met het lokaal bestuur en consortium wordt besproken. Deze roadmap is een aanzet tot het plan van aanpak van het te realiseren project door de stad of gemeente.