+++ Deze pagina is in opmaak/ontwikkeling +++

Doelgroep en doel

Inleiding

Hoe begin je als lokaal bestuur aan een beleidsactie (vb. in het domein van water, mobiliteit, of circulariteit) waarvan je weinig of misschien wel geen kennis van hebt? Een VLOCA draaiboek biedt je daarin de nodige houvast: de ‘how to’ beschrijft de typische stappen om een uitrol van eenzelfde oplossing in de specifieke context, met bvb aan de locatie gerelateerde geografische elementen. De bedoeling is dat we het wiel niet telkens moeten heruitvinden, maar we de stappen van het draaiboek volgen. De nodige aandacht wordt gegeven aan de verschillen tussen grootstedelijke, kleinstedelijke, gemeentelijke of intergemeentelijke context. We nodigen de gebruikers tevens uit om, indien zij bij gebruik bijkomende inzichten hebben, het draaiboek op de kennishub te verfijnen of aan te passen. Zo evolueren de VLOCA draaiboeken doorheen de tijd en bekomen we maximale herbruikbaarheid.

Voorstel voor een Kennishub pagina van deze deliverable

 • Introductie (in welke kader werd dit draaiboek ontwikkeld, wat is de doelstelling van dit draaiboek – ‘dit draaiboek kan jou/je organisatie helpen om ....’, met een concrete formulering. Wat is de connectie naar andere draaiboeken & bestekteksten?)
 • Criteria voor gebruik van het draaiboek (wie kan er optimaal gebruik maken van het draaiboek, voor wie zijn er aanpassingen nodig, voor wie is dit niet van toepassing?)
 • Participatiemogelijkheden (beschrijft de mogelijkheid voor externen om draaiboeken aan te passen)
 • Beschrijving van het draaiboek (alsook toevoeging van andere relevante draaiboeken & bestekteksten)

Aanpak bij het ontwikkelingen van deze deliverable

 • Stap 1: Bepalen gebruikers & themadraaiboek
  • Wie heeft een draaiboek nodig? Welk type lokaal bestuur zal dit draaiboek kunnen gebruiken?
  • Waarom is het draaiboek nodig? Wat is de uitdaging? Welke ondersteuning is er nodig?
  • Wat zal behandeld worden in het draaiboek?
  • Wat is de link naar andere draaiboeken en bestekteksten?
 • Stap 2: Bepalen structuur & opbouw draaiboek
  • Hoe kan het draaiboek vormgegeven worden, gegeven de aspecten uit Stap 1?
  • Mogelijke sleutelcriteria: herbruikbaarheid & schaalbaarheid.
 • Stap 3: Bepalen inhoud draaiboek
  • Wat kan er meegenomen worden uit het traject?
  • Wat dient er extra toegevoegd te worden om een generiek te gebruiken draaiboek te creëren?
  • Schrijf het draaiboek neer.
  • Bepaal de metadata (wie is de specifieke doelgroep) aan de hand van Stap 1 en Stap 2.
 • Stap 4 (optioneel): Gebruikerstest
  • Toets het draaiboek, opgemaakt in Stap 3, uit met potentiële gebruikers.
  • Mogelijkheden gebruikers: Lokale overheid/overheden betrokken in het traject, andere lokale overheden die sessies meevolgen, lokale overheden die zouden moeten voldoen aan de criteria voor de bruikbaarheid van het draaiboek etc.
  • Mogelijkheden test: Stuur het draaiboek op voorhand door, organiseer een bespreking nadat de gebruiker het draaiboek heeft kunnen doornemen.
 • Stap 5: Bijsturing
  • Analyseer de feedback van de gebruikerstest: Wat was positief? Wat dient bijgewerkt te worden?
  • Herwerk het draaiboek op basis van de voorgaande analyse.
 • Stap 6: Publicatie van de resultaten op de Kennishub aan de hand van hierboven beschreven voorstel