Deze richtlijnen worden momenteel opgemaakt in een co-creatie proces. Aanbeveling dus onder voorbehoud. Deze worden momenteel geregeld geüpdatet. Naar het einde van 2021 toe worden deze richtlijnen gefinaliseerd.

In onderstaande tabellen wordt een evaluatie van diverse sensoren gegeven:

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Waterniveau Akoestisch Fluves, Decentlab en Multiflexmeter Makkelijk te plaatsen, real-time Temperatuur correctie nodig, vegetatie e.d. onder sensor verstoren signaal Hang de sensor zo dat het signaal niet kan weerkaatsen op constructies, zoals de kopmuur Voorbeeld
2 Waterniveau Radar VMM Geen temperatuur correctie nodig, real-time Vegetatie e.d. onder sensor verstoren signaal Hang de sensor zo dat het signaal niet kan weerkaatsen op constructies, zoals de kopmuur Voorbeeld
3 Waterniveau Druk Keller Geen problemen met vegetatie e.d., kan real-time Aan duurdere kant, niet vandalisme-proof Handig voor locaties zonder constructies of constructies die af en toe onder water komen te staan. Weliswaar eerder aan te raden op afgelegen locaties Voorbeeld

VMM

VMM parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Oppervlaktewaterkwaliteit Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Waterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Grondwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
4 Drinkwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
5 Neerslag pluviometer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
6 Neerslag radar Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
7 Bodemvocht Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
8 Debieten waterlopen Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Crodeon

Crodeon parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Grondwaterniveau Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Debietsmeting pompen Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Stad Brugge

Stad Brugge parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 pH Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 EC Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 O2 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

VITO

VITO parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 grondwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 overstorten Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Stad Roeselare

Stad Roeselare parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 waterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
1 neerslag pluviometer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Stad Antwerpen

Stad Antwerpen parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 waterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 neerslag pluviometer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 grondwaterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
4 debieten riolen Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Hydroko

Hydroko parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Debietsmeting drinkwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Drukmeting drinkwater Druksensor Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Aliaxis

Aliaxis parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Waterkwaliteit afvalwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Waterkwaliteit drinkwater Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

VERA

VERA parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Waterkwaliteit Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Aquafin

Aquafin parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Toestand rioolstelsels Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Procesvoering RWZI Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Fluves

Fluves parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Waterpeil Peilsensor Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Waterkwaliteit Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

De Watergroep

De Watergroep parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Debieten waterlopen Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Grondwaterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Waterkwaliteitparameters Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Waterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Debieten waterlopen Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Verzilting Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

Stad Gent

Stad Gent parameters type sensor fabrikant troeven beperkingen tips&tricks Link naar projectfiche
1 Grondwaterpeil Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld