VLOCA aanbevelingen

Verzamelen van nodige data

De eerste stap is het verzamelen van alle relevante data die kunnen helpen bij het voorspellen van water overlast

 • Neerslag
 • Waterhoogtes

Op waterinfo is al een netwerk van neerslag en waterhoogte data publiek beschikbaar.

Indien dit niet volstaat voor de use-case, kunnen extra sensoren geintsalleerd worden:

 • Extra sensoring
  • Waterhoogtes
  • Neerslag
  • Bodemsaturatie
  • Varia ruimtelijke parameters (landgebruik, bodem, etc)

Voor het kiezen van de geschikte sensor, de installatie ervan en de juiste datacommunicatie, kunnen volgende draaiboeken geconsulteerd worden:

Wateroverlast voorspelling

Het is buiten de scope van VLOCA om advies te geven over hoe de wateroverlast voorspelling net moet gebeuren. Dit kan gaan van een zeer simpele opvolging van waterhoogstes in de waterlopen, tot geavanceerde modelering en voorspelling voor de komende dagen. Wel bestaan er algemene richtlijnen bij het analyseren en verwerken van data in volgende VLOCA draaiboek: Analyseren (machine learning, AI, data science, …)

Ontlsluiten voorspellingen

Eens een bepaalde wateroverlast voorspelling / datapunt gemaakt is, is het belangrijk om de info die nodig was om tot deze informatie te komen goed te documenteren. Voor aanbevelingen hierover, raadpleeg de pagina: Hoe houden we gestructureerd data bij?

De volgende stap is deze gestructureerde en goed gedocumenteerde data te onstsluiten. Voor de aanbeveling hierrond, kan de volgende pagina geraadpleegd worden: Hoe deel ik mijn data?

VLOCA Projecten gerelateerd aan het draaiboek

VLOCA project Organisatie(s)
Proactive Flooding Detection IMEC, VITO, HydroScan, Brandweer Zone Antwerpen, water-link
Flood4Cast Hydroscan