Het waterpeil in de waterloop kan gemeten worden d.m.v. verschillende meetprincipes (hydrostatisch of ultrasoon) die afgewogen moeten worden in functie van de toepassing. Afhankelijk van de toepassing of de condities kan het ene of andere meetprincipe beter geschikt zijn.

Hydrostatische meting (druk)

 • de sensor meet de druk van de bovenstaande waterkolom (vanaf sensor tot aan het wateroppervlak)
 • de sensor zit onder water
 • de effectieve waterdiepte van bodem tot wateroppervlak = lengte waterkolom (o.b.v. drukmeting) + afstand van druksensor tot bodem (positie van sensor in de waterkolom)
 • luchtdrukcompensatie : sensoren mét geïntegreerde luchtdrukcompensatie (vented) of zonder (non-vented)

Een hydrostatische sensor:

 • vereist een minimaal waterpeil aangezien de druksensor volledig onder water moet zitten om een correcte meting te hebben. In het geval dat de druksensor droogvalt is het waterpeil ≤ afstand van sensor tot bodem.
 • is weinig gevoelig voor plantengroei in de waterloop (als de sensor wordt afgeschermd door een buis om in op te hangen)
 • is mogelijk gevoelig voor vorstschade


caption Hydrostatische drukmeting

Ultrasone meting (echo sounding)

 • de sensor meet de afstand tot het wateroppervlak vanaf een positie boven het wateroppervlak
 • de sensor zit boven water
 • de effectieve waterdiepte van bodem tot water = afstand van sensor tot bodem (positie van sensor boven het water) - gemeten afstand tot wateroppervlak

Een ultrasone sensor:

 • vereist geen minimaal waterpeil, de grootste meetbare afstand is afstand tot de bodem als er geen water in de beek staat (het waterpeil is dan nul).
 • is gevoelig voor plantengroei of vuil. Als planten of vuil boven het wateroppervlak uitsteken kan dit de meting verstoren.
 • is niet gevoelig voor vorstschade.
 • zit niet in het water en heeft dus geen last van vervuiling in het water.
 • overhangende bevestiging moet mogelijk zijn (brugconstructie) in het midden van de waterloop of ter hoogte van open water. Te dicht tegen oever is er interferentie van o.a. oevervegetatie.


caption Ultrasone meting


Beide metingen kunnen omgezet worden naar mTAW peil als er een referentiepunt ingemeten is in mTAW en de relatieve positie van de sensor t.ov dat referentiepunt bepaald is.

Waterlevel.png