Sinds de start van VLOCA in 2020 zijn er al heel wat samenwerkingsverbanden rond Slimme Steden-thema's opgestart met Vlaamse lokale besturen. VLOCA ging tijdens deze trajecten samen met experten en lokale besturen aan de slag om rond een gekozen thema draaiboeken, vereistenmodellen en architectuurmodellen te ontwikkelen, en deze ter beschikking te stellen aan andere lokale besturen. Op deze manier werd architectuur-kennis en -ervaring gedeeld om te komen tot een slimme regio.

"We merkten tijdens deze trajecten dat een aantal lokale besturen niet over de vereiste kennis of tijd beschikten om deel te nemen aan een traject met verscheidene workshops, laat staan om nadien de nodige middelen vrij te maken om een architectuur te implementeren." vertelt Bart Scheenaerts, programmamanager van VLOCA bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. "Er was duidelijk nood aan een bijkomend type van ondersteuning voor de lokale besturen. Vanuit ABB willen we hen deze hulp ook bieden. Dat resulteert nu in een uitgebreider aanbod van VLOCA-diensten die ter beschikking staan van Vlaamse lokale besturen."

Steden en gemeenten kunnen vandaag, afhankelijk van de grootte en het doel van hun Slimme Stad-initiatief, kiezen uit 4 types van ondersteuning:

VLOCA activiteiten


Fabian de la Meilleure, coördinator trajecten, proces en methodiek, licht het uitgebreide aanbod verder toe: "Wanneer lokale besturen vandaag deelnemen aan een City of Things-oproep, of een project indienen voor een Gemeente zonder Gemeentehuis-ontwikkeling, wordt VLOCA betrokken om het architectuur-luik van het project vorm te geven. Vaak zijn dit grote trajecten waarbij heel wat actoren betrokken worden en zijn de resultaten en oplossingen die tijdens zo’n traject in co-creatie ontwikkeld worden relevant voor heel wat andere steden of gemeenten. Heel wat lokale besturen zitten echter ook met andere types van vragen, vaak heel praktisch van aard. Hierbij biedt het VLOCA-team ook graag haar expertise aan. We denken daarbij aan het scherpstellen van een use case in aanloop naar een CoT- of GzG-traject, of concrete hulp bij de vertaling van de resultaten van zo’n traject of een ander concept naar hun specifieke context. Doordat onze architecten te betrekken bij een groot aantal van deze onderwerpen, beschikken ze over een ruime expertise in de praktische uitwerking en kunnen ze de vakexperten van het lokale bestuur optimaal ondersteunen.”

Op de VLOCA Kennishub, dé plek waar al onze trajecten en informatie ter beschikking gesteld wordt, kunnen lokale besturen ook een gedetailleerd overzicht krijgen van het typische verloop van een City of Things-traject bij VLOCA. Het verloop van een dergelijk traject is trouwens grotendeels vergelijkbaar met andere, niet CoT-trajecten. Aanvullend op dit overzicht wordt er op de Kennishub ook een overzicht gegeven van alle deliverables die tijdens een traject ter beschikking gesteld worden, zowel aan de deelnemende gemeenten als aan de VLOCA-community. Deze gegevens zijn per definitie niet statisch, en worden up-to-date gehouden en aangevuld door de VLOCA-community van experten uit lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgers.

Het VLOCA-team staat uiteraard ter beschikking om dit aanbod verder toe te lichten. Aarzel dus niet en contacteer ons!!