Dit is de initiatiefpagina City of Things Regionaal plugable incentiveringsplatform – Geel.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2021VLAIOSlimme Markten – Hasselt
Slimme stadsdistributie – Hasselt
Smart Innovation Factory – Mechelen
Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO) – Halle
Lokale Open Data Economie (LODE) – Brugge
Machine Learning as a Service (MLaaS) – Roeselare
Mobiele Sensor Units – Roeselare
Mobiliteitsbudget voor burgers – Hasselt
Mobiliteitskrediet voor burgers (MoBurger) – Hasselt
Regionaal plugable incentiveringsplatform – Geel


Burgers zijn snel tot ander gedrag te verleiden als ze daarvoor worden beloond met punten of munten die in de vorm van lokaal geld kunnen besteed worden in de eigen gemeente. Het belonen van burgers, klanten en werknemers voor gewenst gedrag is vele malen goedkoper en effectiever dan een informatiecampagne met hetzelfde doel. De stad Geel past reeds heel concreet een actief beloningsbeleid toe. Samen met 14 andere Kempense gemeenten en onder begeleiding van IOK stapte de stad Geel in Bike2School waarbij schoolgaande kinderen worden beloond indien ze zich duurzaam verplaatsen naar school. Uit recente cijfers blijkt dat Bike2School op spectaculaire wijze bijdraagt tot de toename van het aantal kinderen dat regelmatig met de fiets (of te voet) naar school gaat en aldus meetbaar bijdraagt tot een veiliger en gezondere schoolomgeving. De kinderen ontvangen digitale munten als beloning die ze lokaal of regionaal kunnen besteden bij deelnemende partners (handelaars of publieke dienstverleners).

De beleidsmakers van de Stad Geel willen nu een stap verder zetten en nieuwe initiatieven tot leven roepen die gebaseerd zijn op hetzelfde beloningsbeleid. Het project Bike2School leerde ons immers dat we voor een digitale beloning net iets beter ons best doen. Nieuwe use-cases rond burgerschap, vrijwilligerswerk, mobiliteit of zelfs lokale goede doelen inpluggen op een generiek incentiveringsplatform met waarderingsmunten … dit is het doel van dit project. Hierbij bepaalt het lokaal bestuur haar eigen regels om de lokale munten langer binnen de gemeente of regio te laten circuleren alvorens het lokale geld wordt omgezet naar euro’s en de gemeenschap verlaat. Door de munten lokaal te maken, draagt het lokaal bestuur bij tot meer omzet en werkgelegenheid binnen de regio, minder leegstand en armoede.

Samengevat omvat dit projectvoorstel

  1. De incentivering van (maatschappelijk) gewenst gedrag via een digitale munt,
  2. Het verhogen van participatie door onder andere burgers, werknemers, studenten te laten deelnemen aan waardevolle acties,
  3. Het stimuleren van de lokale economie door meer bestedingen in eigen regio te promoten,
  4. De ontwikkeling van een mechanisme om de digitale munten zo veel mogelijk binnen de gemeenschap te laten circuleren.


Kortom …

  1. een slim en duurzaam project waarbij het incentiveringsplatform zorgt voor meer inkomsten in de regio, levendige handelskernen, meer werkgelegenheid, minder armoede in de regio, met als direct gevolg meer middelen voor de verwezenlijking van duurzame projecten;
  2. het incentiveringsplatform extra mogelijkheden biedt aan initiatieven waaraan SDG’s verbonden zijn.
  3. burgers, bedrijven en lokale overheden zoveel mogelijk aankopen bij lokale en regionale bedrijven wat kan leiden tot minder transport, minder CO2-uitstoot en een duurzame transitie;
  4. Participatie van en wisselwerking tussen alle type gebruikers van de stad. Dit kan bv door studenten credits te laten besteden in de stadskern en zo studenten meer te betrekken met het leven en de voorzieningen in de stad. Op die manier kunnen bottom up en spontane acties ontstaan gericht op maatschappelijk en sociaal relevante doelstellingen.