Dit is de initiatiefpagina City of Things Slimme stadsdistributie – Hasselt.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2021VLAIOSlimme Markten – Hasselt
Slimme stadsdistributie – Hasselt
Smart Innovation Factory – Mechelen
Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO) – Halle
Lokale Open Data Economie (LODE) – Brugge
Machine Learning as a Service (MLaaS) – Roeselare
Mobiele Sensor Units – Roeselare
Mobiliteitsbudget voor burgers – Hasselt
Mobiliteitskrediet voor burgers (MoBurger) – Hasselt
Regionaal plugable incentiveringsplatform – Geel


In een zoektocht naar duurzame en veilige mobiliteit in een stadskern wordt stadsdistributie alsmaar belangrijker. Naast de steeds groeiende behoefte aan logistiek is er bij steden een groeiende tendens naar een autovrij en/of autoluw centrum. Beide tendensen resulteren in een verwachte toename van gekende problemen zonder enige vorm van sturing.

Voorgenomen project zorgt voor een oplossing die de bereikbaarheid en toegang tot het centrum stuurt, beheert en controleert voor vervoerders, en op die manier uitvoering geeft aan het flankerend mobiliteitsbeleid uitgezet door de stad. Dit met het oog op een minimalisatie aan gemotoriseerde verplaatsingen in het (autoluwe) centrumgebied. Om dit te verwezenlijken wordt er een logistieke verkeersmanagement cockpit uitgewerkt voor de binnenstad van waaruit IoT-toepassingen worden aangestuurd, gebruikmakende van camera’s, toegangscontrole, sensoren op laad- en losplaatsen, etc.

Gekoppeld aan deze cockpit wordt een dashboard opgericht waarbij vervoerders elke levering aan de desbetreffende zone registreren. Bij deze registratie worden diverse relevante parameters gecapteerd op basis waarvan het flankerend beleid wordt gehandhaafd. Dit resulteert in een compleet overzicht voor het beleid van elke logistieke verplaatsing binnen het stadscentrum, waarbij dergelijk dashboard ook een dynamische aftoetsing geeft aan de gebruiker over het flankerend beleid en het real-time en het verwacht druktebeeld en beschikbaarheid van laad- en losplaatsen.

Dit project wordt ingezet om de leefruimte en bereikbaarheid voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers) van het stadscentrum te optimaliseren. Bijkomend kan het dashboard input geven aan een aantal spin-offproducten.