Het World Economic Forum [1] is een leden-gebaseerde organisatie met als missie het verbeteren van de toestand van de wereld door het engageren van politieke, zakelijke, academische en andere maatschappelijke leiders om zo de wereld agenda mee te sturen. Onder de leden bevinden zich de grootste wereldbedrijven.

Het WE forum heeft zich heel recent ook uitgesproken over smart cities : [2]

Daarin zijn een aantal belangrijke adviezen die we in VLOCA mee kunnen versterken :

  • InfraTech is de uitdaging : technology enabled infrastructure
  • InfraTech kan en moet leiden tot groenere steden, beter geconnecteerde transportsystemen, efficientere gebouwen, sneller reageren op pandemieen,...
  • de overheid moet hier een belangrijke rol in spelen via een flexibele ondersteuning van het ecosysteem
  • integratie van technologieen uit verschillende domeinen is het doel, niet focus op de technologieen zelf
  • Digitale connectiviteit is een grote prioriteit
  • Mikken op impact is belangrijker dan mikken op specifieke technologie
  • Risico's inschatten van nieuwe technologie is een prioriteit, en moet op verschillende vlakken bekeken worden.
  • Data is de sleutel van InfraTech. Een citizen-centric benadering is daarbij heel belangrijk.
  • Overheden moeten data sharing en interoperabiliteit sterk ondersteunen en beheren.
  • het verzamelen, verwerken en aanbieden van data (Data First) is top prioriteit, en data kwaliteit en nauwkeurigheid moeten de speerpunten zijn. Daarbij zijn data privacy en betrouwbaarheid voor de burger bouwstenen.